Foto: Vlada HBŽ

Na danas održanoj 7. sjednici Vlada Hercegbosanske županije na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije utvrdila je Prijedlog Zakona o lovstvu Hercegbosanske županije koji je  upućen  u daljnju skupštinsku proceduru. Usvojena je i Odluka  o namjeni sredstava ostvarenih od zakupa, promjene namjene, zamjene i koncesije poljoprivrednog zemljišta te je također upućena u daljnju skupštinsku proceduru.

Vlada Hercegbosanske županije  na današnjoj sjednici usvojila je Odluku o raspodjeli sredstva za sufinanciranje projekata iz Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama – vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2024. godinu. Riječ je o iznosu od 700 000 KM.

Općina Tomislavgrad Projekt infrastrukture u naselju Bobara 276.448,51
Općina B. Grahovo Rekonstrukcija distributivne mreže sustava vodoopskrbe Bos.Grahovo – LOT 2 13.203,63
Grad Livno Izgradnja vodoopskrbne mreže Guber 315.175,54
Općina Kupres Zamjena dotrajalih cijevi i ugradnja vodomjera na relaciji od izvorišta Šadinac i Hajdarevac do ulaza u grad 51.483,78
Općina Drvar Rekonstrukcija vodovodne mreže u Drvaru – dio distribucijske vodovodne mreže od rezervoara (kroz glavnu ulicu) do semafora – KRAK 1 – završna faza 20.575,60
Izgradnja dijela kanalizacijske mreže u općini Drvar, trasa dionice A:T4-T5 – faza I (RO39 do RO42), u dužini L=113 m 7.795,84
Općina Glamoč Uređenje izvorišta Rorsko vrelo 14.877,70

 

Primljeno je k znanju Izvješće o statusu odobrenih projekata odnosno implementaciji sredstava  namijenjenih  za financiranje /sufinanciranje lokalne cestovne infrastrukture na području Hercegbosanske županije. U izvješću je navedeno uz ostalo kako su implementirani svi planirani projekti.

Na današnjoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije primljeno je k znanju Izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2023. godinu i upućeno je u daljnju skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva gospodarstva usvojena je Odluka o utvrđivanju interesa za izgradnju  solarne elektrane u općini Glamoč ukupne snage 500 MW kao i Odluka o pristupanju provođenja postupka dodjele koncesije za izgradnju fotonaponske solarne elektrane u općini Glamoč ukupne snage 500 MW.  Također usvojena je  i Odluka o utvrđivanju interesa  za izgradnju fotonaponske solarne elektrane u općini Bosansko Grahovo ukupne snage 25 MW i Odluka o  pristupanju provođenja postupka dodjele koncesije za izgradnju fotonaponske solarne elektrane u općini Bosansko Grahovo ukupne snage 25 MW.  Vlada Hercegbosanske županije usvojila je danas i Odluku  o davanju suglasnosti na Smjernice ekonomske i fiskalne politike Hercegbosanske županije za razdoblje 2025.-2027. godine. Usvojen je  i Nacrt Programa javnih investicija Hercegbosanske županije 2025-2027. godine.

Na današnjoj sjednici Vlada je usvojila Odluku o odobravanju financijskih sredstava Službi zaštite i spašavanja-Gorskoj službi spašavanja; riječ je o iznosu od 40 000 KM, koji će biti raspoređen na način Gorska služba spašavanja Hercegbosanske županije 20 000 KM  i Gorska služba spašavanja Tomislavgrad 20 000 KM.

Odlukom su odobrena financijska sredstva prema Sporazumu o reguliranju međusobnih prava i obveza u svezi izvođenja obuke i polaganja ispita u oblasti vatrogastva – odobrena sredstva za školovanje 10 vatrogasaca. Donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava iz Tekuće potpore Proračuna Uprave civilne zaštite Hercegbosanske županije za 2024. godinu za pomoć vatrogasnim postrojbama Hercegbosanske županije;

Odobravaju se financijska sredstva za financiranje vatrogastva u ukupnom iznosu od 60.000,00 KM gradu/općinama Hercegbosanske županije, i to :

Redni broj Općina Iznos
1. Livno 9.000,00 KM
2. Tomislavgrad 9.000,00 KM
3. Kupres 9.000,00 KM
4. Glamoč 9.000,00 KM
5. Bosansko Grahovo 9.000,00 KM
6. Drvar 9.000,00 KM
7. DVD Sveta Ana Lištani-Livno 6.000,00 KM
8. UKUPNO 60.000,00 KM

 

Vlada Hercegbosanske županije danas je dala suglasnost na Odluku o izmjenama i dopune Odluke o uvjetima za korištenje prava na jednokratnu novčanu pomoć s listom teških bolesti i teških tjelesnih povreda na temelju kojih uposlenik može ostvariti pravo na jednokratnu novčanu pomoć.

Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete kulture i športa Hercegbosanske županije usvojene su Odluke o davanju suglasnosti na program utroška sredstava iz tekućih potpora za šport i kulturu za 2024. godinu. Sredstva izdvojena za ovaj dio su 400 000 KM za šport i 300 000 KM za kulturu koja će biti raspoređena  putem Javnih poziva. Doneseno je i nekoliko Odluka o davanju suglasnosti za provedbu postupka javne nabave Srednjoj strukovnoj školi Silvija Strahimira Kranjčevića između ostalog za sanaciju učionica na II. katu glavne školske zgrade,  izmjenu krova pomoćnog objekta, sanaciju športske dvorane, nabavu računalne opreme. Također za ovu namjenu Vlada je danas izdvojila i financijska sredstva.

Ministarstvu unutarnjih poslova Hercegbosanske županije danas je dana suglasnost za nabavu uređaja za mjerenje alkoholiziranosti vozača-alkometri te nabavu opreme za kriminalističku tehniku.

Na sjednici Vlada Hercegbosanske županije odobrila je sredstva u iznosu od 200 000 KM  na poziciji „Transfer za općine – 1100 godina krunidbe kralja Tomislava“. Odlukom Vlade Hercegbosanske županije odobrena su financijska sredstva Odboru za žalbe FBiH.

Usvojena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava u svrhu novčane podrške Zakladi Linnovate iz Livna za poticanje unaprjeđenja gospodarskog razvoja kroz tehnološki napredna poslovanja. Riječ je o iznosu od 50 000 KM.

Vlada je danas Odlukom odobrila financijska sredstva za izdavačku kuću Naša ognjišta d.o.o. u svrhu objavljivanja monografske knjige „1993“ autora Zorana Filipovića u iznosu od 5000 KM , KUD – u Drvar u povodu proslave 100 godina postojanja 10 000 KM  i  Moto-klubu „Grizzly“ Drvar 3000 KM.  Odlukom su odobrena i financijska sredstava u iznosu od 3000 KM kao financijska pomoć za troškove organizacije izložbe koja će se održati u prvoj polovici lipnja ove godine pod nazivom „Glamoč i tajne kovane vjekovima“.

Na današnjoj sjednici Vlade Hercegbosanske županije nakon provedene natječajne procedure donesena je Odluka o imenovanju dr. Ivanke Živković ravnateljicom Doma zdravlja Tomislavgrad.

Vlada HBŽ