Vlada Hercegbosanske županije na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva na 07. i 08. sjednici utvrdila je prijedloge Zakona o lovstvu i Zakona o šumama Hercegbosanske županije i uputila ih u daljnju skupštinsku proceduru.

Skupština Hercegbosanske županije  na redovitoj sjednici održanoj u srijedu 10.srpnja  u Tomislavgradu usvojila je Prijedlog Zakona o lovstvu Hercegbosanske županije . Kako je obrazložio županijski ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Božo Perić, Zakonom o lovstvu  napokon se regulira stanje u lovstvu na području naše županije. Uređuje se gospodarenje lovištima i divljači, utemeljenje i dodjela lovišta, podjela lovišta, uzgoj, zaštita, lov i korištenje divljači i njezinih dijelova, katastar lovišta, lovno – gospodarska osnova i planiranje, lovočuvarska služba, upravni i inspekcijski nadzor nad provedbom ovog Zakona, kaznene odredbe i druga pitanja od značaja za područje lovstva na području Hercegbosanske županije.

Prijedlog Zakona o šumama Hercegbosanske županije, koji je razmatran po skraćenom postupku također je usvojen na sjednici Skupštine. Ministar Perić je kazao kako se spomenutim Zakonom uređuje očuvanje i zaštita šuma i šumskog zemljišta, jačanje njihovih ekoloških funkcija, planiranje u šumarstvu i upravljanje šumama i šumskim zemljištem, ekonomske funkcije, financiranje biološke obnove i unaprjeđivanje šuma na području Hercegbosanske županije . Prema riječima ministra Perića, navedeni zakon je trebalo usvojiti hitno i po skraćenom postupku iz razloga što je  postojeći Zakon o šumama Hercegbosanske županije na snazi do 23. srpnja 2024.godine sukladno odluci Ustavnog suda Federacije BiH.

Izmjene u ovom djelu se odnose na sve općine s područja županije, a konkretno na zahtjev općine Glamoč da financijskim sredstvima od šumskog doprinosa raspolažu na način da ih  usmjere na projekte koji su važni za lokalnu zajednicu i koje smatraju prioritetom, izmjenom ovog djela Zakona, lokalne zajednice same će odlučiti gdje će uložiti sredstva, a prema starom zakonu sredstva od šumskog doprinosa bila su usmjerena na vatrogastvo, uređenje šumskih puteva i slično.

Treba dodati kako su oba  Zakona usklađena s propisima Europske unije što je jedan od važnih zadataka županija u procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Europskoj uniji, priopćeno je iz Vlade Hercegbosanske županije.