Vlada Hercegbosanske županije na danas održanoj 41. sjednici donijela je Odluku o usvajanju Programa utroška sredstava kapitalnih transfera „Potpora općinama – vodoprivreda“ utvrđenih Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu u iznosu od 400.000,00 KM. Sredstva iz ove Odluke bit će dodijeljena nakon objave Javnog poziva kojeg će provesti Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije.

Na sjednici Vlada je razmatrala Izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2017. godinu i donijela Zaključak da se u Izvješću o radu izvrše dopune. Nakon izvršenih dopuna Izvješće o radu Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije bit će ponovno razmatrano na jednoj od sljedećih sjednica Vlade Hercegbosanske županije. U 2017. godini Zavod za zdravstveno osiguranje učinio je određene pomake prema dostizanju standarda prava i obveza osiguranika. Osiguranicima Zavoda omogućena su sva prava na lijekove, ortopedska pomagala i sve razine liječenja, od primarne do tercijarne razine zdravstvenih usluga, koje su propisane Odlukom o osnovnom paketu. Cilj Izvješća za 2017. godinu je stvarno prikazivanje stanja u Zavodu za zdravstveno osiguranje, trenutnu situaciju u sustavu zdravstvene zaštite Hercegbosanske županije i učiniti dostupnim sve informacije koje su na raspolaganju tijelima koji su nadležni za donošenje odluka u svrhu izgradnje stabilnog i održivog sustava zdravstvene zaštite.

Tijekom sjednice donijeta je Odluka o pristupanju provođenja postupka dodjele u zakup sportsko – gospodarskih lovišta na području Hercegbosanske županije. Lovišta iz ove Odluke daju se u zakup na razdoblje od 10 lovnih godina.

Donesena je i Odluka o pristupanju provođenja postupka dodjele koncesije za gospodarska lovišta na području Hercegbosanske županije. Koncesija za korištenje lovišta iz ove Odluke dodjeljuje se na razdoblje od 20 godina.

Vlada je donijela Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije.

Na sjednici donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije kao financijska potpora za podmirenje troškova natjecanja iz matematike za učenike devetih razreda osnovne škole u iznosu od 1.080,02 KM. Sredstva iz ove Odluke transferirat će se iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu.