Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj sjednici donijela je Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja kojom se usvaja Izvješće i preporuka Povjerenstva za provedbu zajedničkih javnih nabava roba od 1. prosinca 2017. godine u provedenom otvorenom postupku zajedničke javne nabave roba za sve korisnike Proračuna Hercegbosanske županije u kojem je pristiglo sedam pravovremenih ponuda. Predmet zajedničke javne nabave roba bio je podijeljen na tri lota. Ukupna procijenjena vrijednost Javne nabave za sve lotove iznosila je 314.500,00 KM. Izbor tri najpovoljnija ponuditelja izvršen je sukladno odredbama Zakona o javnim nabavama, podzakonskim propisima i Tenderskom dokumentacijom. Uvidom u priloženu dokumentaciju neosporno je da su tri izabrana ponuditelja najbolje ocijenjeni i izabrani sukladno kriteriju „ekonomski najpovoljnija ponuda“ kako je to propisano člankom 64. stavkom 1. točkom a) Zakona o javnim nabavama.

Tijekom sjednice donesena je i Odluka o davanju suglasnosti za školovanje policijskih službenika. Naime u važećem Pravilniku o unutarnjem usrojstvu MUP-a Hercegbosanske županije u Upravi policije je sistematizirano 360 radnih mjesta policijskih službenika od čega je trenutno popunjeno njih 288 s tim da se još 10 policijskih službenika nalazi u eksternom premještaju u detašmanu Federalne Uprave policije u Livnu. Također u tijeku je Javni oglas za prijem 30 kadeta za osnovnu obuku za policijske službenike koji je raspisan u siječnju ove godine. Određen broj policijskih službenika ispunit će uvjete za umirovljenje u razdoblju od 2018.-2020. godine te će se shodno tome povećati broj upražnjenih radnih mjesta u odnosu na trenutni broj. Zbog toga je Uprava policije MUP-a Hercegbosanske županije iskazala potrebu za školovanjem dodatnih 60 kadeta u 2018. godini (50 za čin policajac i 10 za čin mlađi inspektor), koji bi dužnost policijskih službenika, ovisno o početku osnovne obuke mogli preuzeti tijekom 2019. godine uz probni rad koji traje godinu dana. Sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su u Proračunu Hercegbosanske županije za 2018. godinu.

Na sjednici donesena je Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o prijenosu udjela društvenog kapitala od 27. ožujka 2014. godine. Ugovor se o prijenosu udjela sklopljen između Vlade Hercegbosanske županije i općine Kupres od 7. listopada 2015. godine raskida uz donijeti Zaključak kojim se zadužuje Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije da organizira sastanak s predstavnicima općine Kupres i PP„Kupreško polje“ d.o.o. s ciljem da se iznađe optimalno rješenje za rješavanje statusa tvrtke PP „Kupreško polje“ d.o.o. Kupres.

Vlada je donijela i Rješenje o imenovanju privremenih članova Stegovnog vijeća Vlade Hercegbosanske županije navodi se u priopćenju Vlade HBŽ-a.