Na danas održanoj sjednici Vlada Hercegbosanske županije utvrdila jer Prijedlog Zakona o dopunama Zakona o porezima Hercegbosanske županije koji će biti upućen u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.

U Zakonu o porezima Hercegbosanske županije („Narodne novine HBŽ“, broj: 10/09, 02/10 13/17 u članku 5. dodaje se nova točka f i glasi:

f) za teretna motorna vozila i autobuse

     do 3 tone nosivosti – 100,00 KM
     od 3 – 8 tona nosivosti – 200,00 KM
     preko 8 tona nosivosti – 250,00 KM
     autobuse 250,00 KM

U razlozima za donošenje Zakona o dopunama Zakona o porezima HBŽ navodi se kako su prilikom izrade Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezima HBŽ koji je Skupština Hercegbosanske županije usvojila i donijela 7. prosinca 2017. godine i koji je objavljen u Narodnim novinama HBŽ broj: 13/17 izostavljeni paušalni iznosi poreza na imovinu koji se plaćaju godišnje prilikom registracije teretnih motornih vozila i autobusa, te se ovim dopunama ispravlja ta pogreška.

Donesena je Odluka o davanju suglasnosti na Program utroška sredstava tekućih i kapitalnih prijenosa za 2018. godinu  Uprave za pitanja branitelja i stradalnika Domovinskog rata HVO-a.

Temeljem donesene Odluke odobrena su financijska sredstva u ukupnom iznosu od 2.966,00 KM Osnovnoj školi fra“ Lovro Karaula“ za uplatu obračunatih doprinosa za MIO za razdoblje od 1.travnja 1992.godine do 31.prosinca 1993. godine za djelatnike škole koji su stekli uvjete za umirovljenje prema popisu Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije.

Vlada je donijela Rješenje kojim se za vršitelja dužnosti direktora Uprave za civilnu zaštitu Hercegbosanske županije imenuje Željko Marijan najduže 3 mjeseca, odnosno  do okončanja natječajne procedure za izbor i imenovanje direktora Uprave za civilnu zaštitu Hercegbosanske županije.

Na sjednici je donesena i Odluka o odobravanju financijskih sredstava u ukupnom iznosu od 21.000,00 KM za nabavu 2 pneumatska traumatološka pištolja za potrebe Županijske bolnice dr.fra  „Mihovil Sučić“ Livno.

Doneseno je i Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provođenje intervjua. Tim Rješenjem utemeljuje se Povjerenstvo za provođenje intervjua za izbor državnog službenika u Županijskom zavodu za pružanje pravne pomoći Hercegbosanske županije.

Poslije razmatranja Zamolbe donesena je Odluka da se obitelj Viktora Plavčića iz Bosanskog Grahova pomogne s 5.000,00 KM  za rekonstrukciju, obnovu i dogradnju obiteljske kuće koja trenutačno nije uvjetna za stanovanje šesteročlane obitelji, priopćeno je iz Vlade HBŽ-a.