Vlada Hercegbosanske županije na današnjoj sjednici utvrdila je nacrt Zakona o porezu na promet nekretnina koji će biti upućen u proceduru Skupštine Hercegbosanske županije.

Donesena je Odluka o usvajanju Programa „Beneficije za socijalnu zaštitu“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa u iznosu od 27.000,00 KM. Raspodjela sredstava realizirat će se sukladno dostavljenim podatcima od strane općinskih službi mjerodavnih za poslove socijalne skrbi i Naputku o načinu i postupku ostvarivanja prava na obvezno zdravstveno osiguranje učenika za vrijeme redovitog školovanja u osnovnim i srednjim školama i studenata na višim i visokim školama, te fakultetima, a koji nisu zdravstveno osigurani po drugom osnovu.

Donesena je i Odluka o usvajanju Programa utroška sredstava „Potpora stipendiranja studenata“ utvrđenog Proračunom Hercegbosanske županije za 2018. godinu u Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa u iznosu od 50.000,00 KM.

Vlada je tijekom sjednice donijela Odluku o izboru najpovoljnijega ponuditelja kojom se usvaja Izvješće i preporuka Povjerenstva za provedbu zajedničkih javnih nabava roba od 3. travnja 2018. godine u provedenom otvorenom postupku zajedničke javne nabave roba za sve korisnike Proračuna Hercegbosanske županije i broj obavijesti o nabavi s portala Javnih nabava u kojem je pristiglo 7 pravodobnih ponuda. Ugovor za javnu nabavu uredskog materijala (LOT 3) za sve korisnike Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu dodijeljen je ponuditelju „List“ d.o.o. Župana Želimira bb, Livno za ponuđenu cijenu od 57.186,12 KM bez PDV-a kao prihvatljiva ponuda prema kriteriju „ekonomski najpovoljnija ponuda“.

Temeljem donesene Odluke odobrena je kratkoročna financijska pomoć iz Tekuće pričuve Proračuna Hercegbosanske županije za 2018. godinu u iznosu od 5.000,00 KM Planinarsko-ekološkom društvu „Borova glava“ iz Livna, priopćeno je iz Vlade Hercegbosanske županije