Na prijedlog Ministarstva financija Hercegbosanske županije Vlada je utvrdila Prijedlog izmjena i dopuna proračuna Hercegbosanske županije za 2022. godinu i Prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izvršavanju Proračuna Hercegbosanske županije za 2022. godinu. Oba prijedloga upućena su u Skupštinu Hercegbosanske županije na razmatranje i usvajanje.

Nakon što su svi proračunski korisnici dostavili svoje zahtjeve, Ministarstvo financija je pripremilo  Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna za 2022. godinu prema kojem su ukupni prihodi i primitci (kao i rashodi i izdatci) utvrđeni u iznosu  99.683.781,00 KM. Cjeloviti prikaz prihoda i rashoda dostupan je na poveznicama: 1.Izmjene i dopune proračuna HBŽ-e za 2022. – prihodi i primitci  2.Izmjene i dopune proračuna HBŽ-e za 2022. godinu – rashodi i izdatci

Vlada je utvrdila i prijedlog Odluke o Izmjenama i dopunama Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2022. godinu i prijedlog Odluke o izvršenju Financijskog plana Zavoda za zdravstveno osiguranje Hercegbosanske županije za 2022. godinu te ih uputila u skupštinsku proceduru.

Vlada je razmatrala prijedlog Odluke Uprave za ceste Hercegbosanske županije o izmjeni Plana i programa zaštite, održavanja, sanacije i rekonstrukcije javnih cesta u 2022. godini te dala suglasnost na istu. Također je dana suglasnost i na izmjenu Odluke o usvajanju Liste projekata cestovne infrastrukture lokalne kategorije koji se prihvaćaju za financiranje/sufinanciranje u visini ranije odobrenog iznosa sredstava.

Na prijedlog Ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Hercegbosanske županije Vlada je usvojila Odluku o uvjetima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu u zakup i osnivanje prava služnosti na šumi i šumskom zemljištu. Cjelovit tekst Odluke dostupan je na poveznici: Odluka o uvjetima i načinu davanja šumskog zemljišta u državnom vlasništvu

Također, donesena je Odluka o odobravanju financijskih sredstava u iznosu od 3.000,00 KM Ministarstvu znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije za nagradu/subvenciju članici Atletskog kluba „Puls“, Dijani Manđeralo, – prvakinji BiH u polumaratonu i na 10.000 m, u seniorskoj konkurenciji za 2022. godinu te za druge vrijedne rezultate ostvarene u prethodnim godinama.

Vlada je usvojila i prijedlog Zaključka u vezi sanacije i financijske konsolidacije zdravstvenih ustanova u Hercegbosanskoj županiji i poslala ga u skupštinsku proceduru. Ovim Zaključkom obvezuju se Županijska bolnica “Dr. fra Mihovil Sučić” u Livnu, Dom zdravlja Livno, Dom zdravlja Tomislavgrad, Dom zdravlja Drvar, Dom zdravlja Kupres i Dom zdravlja Glamoč, da pokrenu postupak financijske konsolidacije odnosno da sačine program financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja koji uključuje i sanaciju gubitka zdravstvene ustanove, kao i mjere poboljšanja zdravstvenih usluga. Razlozi za donošenje ovog Zaključka zasnovani su na Zakonu o financijskoj konsolidaciji i restrukturiranju javnih zdravstvenih ustanova u Federaciji Bosne i Hercegovine i na podzakonskim propisima koji se temelje na istom, pa se predmetnim zaključkom zdravstvene ustanove kojima je osnivač Skupština Hercegbosanske županije, obvezuju pokrenuti postupak financijske konsolidacije i/ili restrukturiranja.

Kao podršku u procesu restrukturiranja i sanacije u županijskim i općim bolnicama, Vlada Federacije će za ovu svrhu izdvojiti 106 milijuna KM, na teret Proračuna Federacije, a za Županijsku bolnicu “Dr. Fra Mihovil Sučić” Livno 6.000.000,00 KM dok će financijska podrška u procesu restrukturiranja i sanacije domova zdravlja biti osigurana u Proračunu Hercegbosanske županije.

– Na prijedlog Ministarstva gospodarstva Hercegbosanske županije Vlada je donijela Odluku kojom se usvaja   Program javnih investicija Hercegbosanske županije 2023-2025. godine s listom prioriteta kandidiranih projekata. Cjelovit program dostupan je na poveznici: Program javnih investicija HBŽ 2023-2025.

– Na prijedlog Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Vlada je donijela Odluku o odobravanju financijskih sredstva u iznosu od 5.000,00 KM za Udrugu roditelja djece sa smetnjama u razvoju Naša djeca, kao financijsku potporu za djelovanje i rad Udruge, priopćeno je iz Vlade HBŽ-a.