U Livnu je protekloga tjedna potpisan ugovor između Vlade Hercegbosanske županije kao koncesora i tvrtke “Rudnik Mesihovina” d.o.o. Tomislavgrad kao koncesionara. Ugovor su potpisali ministrica gospodarstva Dijana Puzigaća i Danijela Širić ravnateljica tvrtke „Rudnik Mesihovina„.

“Rudniku Mesihovina” dodijeljena je koncesija za eksploataciju crvenog boksita na ležištu „Okrugli brig“ u Studenim Vrilima u svrhu eksploatacije crvenog boksita kao i za izgradnju potrebne infrastrukture nužne za obavljanje navedene djelatnosti.

Kako su naveli u priopćenju Vlade HBŽ-a, ugovor je sklopljen na razdoblje od 25 godina, a za dobivenu koncesiju “Rudnik Mesihovina” dužan je plaćati naknadu koja se sastoji od jednokratne i godišnje naknade.

Vlada HBŽ-a/tc