Ministarstvo rada, zdravstva, socijalne skrbi i prognanih Hercegbosanske županije obavještava da je svetkovina Velike Gospe ujedno i neradni dan u Hercegbosanskoj županiji.

Vlada HBŽ-a