Vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je danas na zahtjev Energoinvesta d.d. Sarajevo odluku o povećanju cijene prirodnog plina za 21,7 posto.

Kako je na pres-konferenciji pojasnio federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Džindić, takvoj vladinoj odluci prethodila je suglasnost Ministarstva energije, rudarstva i industrije upućena prema Federalnom ministarstvu trgovine koje je službeni obrađivač odluke.

Podsjetio je da Energoinvest ima ugovorni odnos sa Gaspromom i došlo je do povećanja cijene od Gasproma prema Energoinvestu kao jedinom snabdjevaču u Federaciji BiH za iznos od 21,7 posto.

Podvukao je da u ovom trenutku Vlada FBiH, nakon provedenih analiza, nije u mogućnosti subvencionirati ovo povećanje, ali je Džindić najavio da će se pratiti situacija u naredna tri mjeseca.

Direktorica Energoinvesta Bisera Hadžialjević kazala je da je povećanje cijene plina očekivano s obzirom na sva povećanja proteklih mjeseci te je podsjetila da se na osnovu postojećeg dugogodišnjeg ugovora određuje kvartalna cijena plina.

– Analizirali smo ovu cijenu s prethodnim godinama i zaključili smo da ona nije toliko enormna. Podsjetili smo da je 2008. godine cijena bila veća nego je danas, kao i 2010., 2011., 2012. pa i 2014. i 2015. godine – podvukla je Hadžialjević.

U periodu pandemije koronavirusa došlo je do značajnog smanjenja cijene plina jer se nafta, naftni derivati i plin  nisu trošili u očekivanim količinama, dok je cijena nafte u zadnja tri mjeseca povećana za 44 posto.

Ove cijene plina, koje se odnose na distributere, će važiti tri mjeseca, a sva povećanja i pomjeranja nafte i ono što utiče na cijenu neće imati efekta naredna tri mjeseca, dok se naredna cijena očekuje 1. srpnja, zaključila je Hadžialjević.

Fena