Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na izvanrednoj telefonskoj sjednici, na prijedlog Ministarstva vanjskih poslova, usvojilo je dodatno korigiranu Poziciju Bosne i Hercegovine o procesu stabilizacije i pridruživanja za četvrti sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje Europska unija  – Bosna i Hercegovina, koji će biti održan u Bruxellesu 13. srpnja 2021. godine.

Korigirani tekst Pozicije je usklađen s komentarima članova Kolegija za europske integracije i rezultat je kompromisa, nakon održanih konzultacija Kolegija Vijeća ministara BiH.

Na sjednici je imenovana delegacija BiH za taj sastanak, koju će predvoditi predsjedavajući Vijeća ministara Zoran Tegeltija, a u kojoj će biti zamjenica predsjedavajućeg i ministrica vanjskih poslova Bisera Turković, te ministar pravde Josip Grubeša.

Bosna i Hercegovina je nakon 2018. godine, kada je održan treći sastanak, intenzivirala aktivnosti na ispunjavanju 14 ključnih prioriteta i usprkos pandemiji Covida – 19 i migrantskoj krizi zadržan je fokus na procesu europskih integracija, te su uloženi napori u pogledu provođenja reformi povezanih sa europskim integracijama u korist građana BiH.

Dosadašnji napredak koristit će se kao podticaj za daljnje provođenje reformi, koje se odnose na 14 ključnih prioriteta, i uz podršku EU bila bi veoma ohrabrujuća poruka za građane da Bosna i Hercegovina u ovoj godini dobije kandidatski status, priopćeno je nakon sjednice Vijeća ministara BiH.

Odluka o traženju međunarodne pomoći

Vijeće ministara BiH, na prijedlog Ministarstva sigurnosti, donijelo je Odluku o traženju međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje u vidu vakcina protiv Covida – 19.

Za potrebe odgovora na pandemiju potrebno je osigurati 370.000 doza vakcina.

Ovu međunarodnu pomoć primit će Ministarstvo civilnih poslova BiH, a njena raspodjela vršit će se u skladu s ranije donesenom Odlukom o principima raspodjele međunarodne pomoći za zaštitu i spašavanje.