„Hrana na tržištu Bosne i Hercegovine je u najvećoj mjeri zdravstveno ispravna, ali pritom treba imati u vidu da se rizik nikad ne može u potpunosti isključiti. Usporedna istraživanja kvalitete hrane u BiH i zemljama EU dosad nisu provođena“, rekao je glasnogovornik Agencije za sigurnost hrane Bosne i Hercegovine i član Mreže za komunikaciju Europske agencije za sigurnost hrane (EFSA) Dalibor Vidačak na danas održanom predavanju „Sigurnost hrane, potrošači i mediji“ na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.

“Kvaliteta hrane po definiciji iz našeg zakona podrazumijeva sveukupna svojstva hrane koja doprinose njezinoj sposobnosti da zadovolji ukupne potrebe potrošača“, naveo je Vidačak. „U Europskoj komisiji i u Europskom parlamentu posljednja dva mjeseca vodi se rasprava, vezano za razliku kvalitete hrane u novim i uvjetno rečeno, starim članicama EU. Pored Hrvatske, usporedna istraživanja proveli su Česi, Slovenci i Bugari i svi su dobili iste rezultate da se razlikuje kvaliteta hrane u starim i novim članicama EU. Za članice EU vrijede ista pravila igre, a razlika postoji pa bi logično bilo zaključiti da je i kod nas prisutna razlika.” Objasnio je kako se razlike obično odnose na kvantitet određenih sastojaka u proizvodu, ali da to ne utječe na zdravlje potrošača.

Naglasio je da apsolutna sigurnost hrane ne postoji. „Nema ‘nultog rizika’“ . Rekao je i da mediji igraju bitnu ulogu u samoj komunikaciji rizika. „Posebno je značajna uloga medija kada imamo slučajeve povlačenja određene hrane s tržišta. Njihov doprinos obavještavanju potrošača je iznimno bitan te upravo zbog toga njegujemo komunikaciju s njima“, rekao je Vidačak.

Organizator predavanja je Studij novinarstva Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Mostaru.

Ured za odnose s javnošću