U Velikom svetom tjednu slavimo Veliki četvrtak, Veliki petak i Veliku subotu, te otpočinjemo slavlje najvećega kršćanskog blagdana Uskrsa.

Na Veliki četvrtak sjećamo se uspostave presvete Euharistije i uspostave svećeničkog Reda. Euharistija je za nas izvor i vrhunac kršćanskog života. Tu nam se Krist daje pod prilikama kruha i vina, a nudi nam se i u svojoj riječi koju slušamo i o kojoj razmišljamo za vrijeme euharistijske žrtve i gozbe. Da bi se mogla događati Euharistija, Isus je uspostavio sveti Red, koji ima tri stupnja: đakonat, prezbiterat i biskupstvo. Đakoni imaju svoju službu u Crkvi, svećenička je služba još jače povezana s biskupovom. Sve na dobrobit cijele Crkve, Naroda Božjega. Taj je dan za sve nas i za cijelu Crkvu dan radosti (dies gaudium). (don Ilija Drmić)

Na ovaj dan, kako su nas učile naše majke i bake, mole se “Križići”:

Dušice grišna, budi u viri kripna!
Kada budeš putovati dugim putin, tisnim klancim,
susrist će te Duv nečisti, duv nemili.
Pitat će te, dušo, jesi l’ moja il Božja.
Nisam tvoja, već Božja.
Ja sam Bogu rekla doći na blagdanak, na Veliki četvrtak,
sto Križića, sto Jezusa, sto Amena, sto puta se prikrsti.

Tomislavcity