Od 22.1.2018. godine MUP Hercegbosanske županije počeo primjenjivati u svom radu novi županijski Zakon o sigurnosti prometa na cestama. Prema novom zakonu kazne za prometne prekršaje su puno veće.

Tako, ako vozite automobil i pri tome koristite mobitel, možete biti kažnjeni sa 100 maraka, a ukoliko zbog toga izazovete prometnu nezgodu onda možete biti kažnjeni od 300 do 1000 maraka. Prijašnja kazna je iznosila 40 maraka.

Povećan je iznos kazne za nekorištenje sigurnosnog pojasa i to s 30 na 100 maraka.

Ukoliko vozite dijete mlađe od 12 godina na prednjem sjedalu kazna iznosi 400 maraka.

Pješak koji na kolniku koristi mobitel ili slušalice može biti kažnjen sa 40 maraka.

Novost zakona je i da mladi vozači koji u dvije godine skupe 4 kaznena boda idu ponovo na polaganje vozačkog ispita.

U tabelarnom prikazu pogledajte nove iznose kazni za prekršaje. 

livno-online