Središnje izborno povjerenstvo BiH je na 94. (žurnoj) sjednici održanoj 5.12.2020. godine donijelo Odluku o utvrđivanju i objavlјivanju rezultata Lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini 2020. godine.

A kakvi su rezultati u Tomislavgradu pogledajte u nastavku.

Kao što je već ranije bilo poznato novi načelnik je gosp. Ivan Buntić. On je osvojio gotovo 55% glasova, a ostala dva kandidata osvojila su približno 23, odnosno 22% glasova.

U Općinskom vijeću Tomislavgrad participirat će 6 stranaka. Hrvatski nacionalni pomak –HNP osvojio  je 11 mandata, Hrvatska nezavisna lista – HNL 6 mandata, Hrvatska demokratska zajednica BiH – HDZ BiH 4 mandata, Hrvatska demokratska zajednica 1990 – HDZ 1990 2 mandata, te po jedan mandat Stranka demokratske akcije – SDA i Hrvatska stranka prava – HSP-Pravaši.

Novo Općinsko vijeće Tomislavgrada činit će: Ivan Vukadin, Luka Krstanović, Ante Vukadin, Franimir Seser, Josip Bagarić, Matej Jurič, Ante Romić, Ivan Baković, Ante Kutleša, Ljuba Radoš, Milica Skočibušić – svi iz HNP-a, Josip Perić, Ante Ćurčić, Ivan Krstanović, Tomislav Delać, Katarina Madunić i Jerko Mioč iz HNL-a, Ivan Perić, Marija Ćavar, Petar Radoš i Dario Bagarić iz HDZ-a BiH, Ilija Papić i Ivana Jurič iz HDZ-a 1990, Zijad Hadžić iz SDA te Ivica Kelava iz HSP-Pravaši.

Naravno, ovo vjerojatno neće biti konačni saziv vijeća jer neki od izabranih već obnašaju dužnosti na višim razinama vlasti. Zanimljivo je da je među 25 vijećnika izabrano samo 5 žena.

 

Novom načelniku i svim izabranim vijećnicima želimo puno uspjeha u radu na dobrobit svih stanovnika općine Tomislavgrad.

Tomislavcity