Foto: Omolje.com

U tijeku su pripremni radovi na cjelovitom uređenja crkvenog dvorišta župne crkve u Seonici, a župno i ekumensko vijeće dalo je punu potporu župniku fra Sretanu Ćurčiću za početak radova prema prezentiranom projektu.

Kako prenosi portal Omolje.com, u župnoj dvorani održan je radni sastanak župnog i ekumenskog vijeća kojeg je sazvao župnik fra Sretan Ćurčić, kao nastavak zadnjeg sastanka, na kojemu se razgovaralo o implementaciji projekta cjelovitog uređenja crkvenog dvorišta te počelo s radovima. Na sastanku je bio nazočan i nositelj projekta arhitekt Pero Ćečkić.

Nakon kratke i uvodne molitve, fra Sretan je iznio povijesnu genezu župe od njenog nastanka pa sve do današnjih dana. U tom izlaganju spomenute su sve aktivnosti oko izgradnji župne kuće, kapelice pa do izgradnje današnje župne crkve i njene kasnije dogradnje ili obnove, kao i svi svećenici koji su bili nositelji tih građevinskih zahvata do danas.

Poseban naglasak župnik je stavio na aktivnosti koje su se dogodile u zadnje dvije godine, izvršene radove te utrošena sredstava, a detaljno je govorio i aktivnostima na zaokruživanju imovinskopravnih odnosa. Sve je ovo potrebno kako bi ova Marijina crkva postala svetište.

Arhitekt i voditelj projekta uređenja crkvenog dvorišta Pero Ćeškić detaljno je obrazložio svoje viđenje cijelog crkvenog prostora, posebno dijela oko crkve gdje će uskoro započeti radovi.

Foto: Omolje.com

Prije nego se krene u realizaciju glavnog projekta potrebno je izvršit zahvat na vanjskim zidovima crkve kako bi se spriječio daljnji ulazak vlage u zidove crkve. Da bi se to spriječilo potrebno je izvršit obnovu fuga te pjeskarenje vanjskih zidova, a u završnoj fazi bi se vanjski kamen premazao zaštitnim slojem, impregnacijom za zaštitu kamena. Ovi radovi bi krenuli odmah i ako vrijeme dopusti radovi bili bi završeni do Uskrsa.

Nadamo se  da će nakon cjelokupnog uređenja crkva UBDM u Seonici dobiti status Marijinog svetišta koji će služiti na čast cjelokupnom vjernom puku, piše Omolje.com.