Udruga poslodavaca Federacije BiH poziva zastupnike u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH da usvoje amandmane na prijedlog izmjena i dopuna Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH koje je predložila Udruga.

Izmjene i dopune Zakona o zdravstvenom osiguranju FBiH bit će razmatrane na sjednici Zastupničkog doma Parlamenta FBiH zakazanoj za 26. srpnja 2022. godine.

UPFBiH predlaže, pored ostalog, amandman kojim je predložena izmjena članka 56. u smislu da se obaveza naknade plaće za vrijeme bolovanja na teret poslodavca smanjuje s 42 na 15 dana, a da teret isplate ostatka bolovanja preuzmu fondovi zdravstvenog osiguranja.

Usvajanjem prijedloga UPFBiH došlo bi do ujednačavanja zakonodavstva FBiH sa zakonskim propisima koji su na snazi u zemljama Europske unije, ali i Republike Srpske, smanjile bi se zloupotrebe bolovanja, a na ovaj način ostvarile bi se uštede na osnovu kojih bi plaće radnika mogle biti povećane za 15 posto.

U više od 30 država naknada bolovanja pada u cijelosti na Fond zdravstvenog osiguranja ili najviše do 15 dana na teret poslodavca.

Posljedica trenutnog zakonskog rješenja je zloupotreba korištenja bolovanja. Naime, prema podacima županijskih zavoda za zdravstveno osiguranje u FBiH je gotovo 13 posto radnika svaki dan na bolovanju, dok je prosječan broj u državama Europske unije 3,5 posto. Zbog toga, kao i zbog činjenice da poslodavac mora isplatiti plaću zamjenskom radniku ne postoji mogućnost za povećanja plaća zaposlenima.

Kada bi se broj dana bolovanja sveo na europski prosjek, automatski bi se stvorili uvjeti za povećanja plaća u iznosu od 15 posto. Tako da je predloženo rješenje od opće-društvenog interesa.

UPFBiH također predlaže da se poslodavci oslobode obaveze snošenja teret isplate plaće zbog ozljede radnika do koje nije došlo na radnom mjestu i koja nije rezultat radnog angažmana uposlenika, nego da tu obavezu snose zavodi zdravstvenog osiguranja, priopćeno je iz Udruge poslodavaca FBiH.