Foto: Kaja Beljan/Tomislavcity

Sve je počelo još u osnovnoj školi kada je otkrio zanimanje i ljubav prema crtanju i slikanju. Njegove su radove prepoznavali i nastavnici i učenici,  ukrašavali su panoe u učionicama i zidove školskih hodnika te redovito  završavali na školskim izložbama.

Ljubav prema kiparstvu i slikarstvu vremenom se razvijala te je Bože Ivančić iz Dobrića, župa Grabovica, stasao u samoukog umjetnika. Posjetili  smo ovog nadarenog mladića i uvjerili se u ljepotu i raznolikost njegovih umjetničkih uradaka.

Početak umjetničkoga rada Bože vezuje za 2013. godinu i od tada radi povremeno i kad mu dođe inspiracija. Jednako voli i kiparstvo i slikarstvo, eksperimentira s različitim tehnikama, a sada je došao i do pirografije. Pirografija znači „pisanje vatrom“ i tradicionalni je oblik umjetnosti koji se služi zagrijanim vrhom ili žicom kojima se pali podloga od prirodnih materijala, kao što je drvo ili koža, kako bi se na njih prenio dizajn. Tehnikom pirografije  Bože radi na drvetu i ulaže u to dosta vremena jer se u potpunosti radi rukom, a svaka se linija posebno iscrtava.

Bavi se i ručnim graviranjem – urezivanjem ili jetkanjem likova u staklu. Slika i uljanim bojama na drvenoj podlozi te izrađuje i reljefe u drvetu. Bavi se i kiparstvom oblikujući materijal s kojim radi, stvarajući tako klasična kiparska djela oblikovana u drvetu i kamenu. Tehnikom klesanja iz našeg domaćeg kamena izrađuje makete starih tradicionalnih kuća i makete crkava, od kojih su neke našle svoje vlasnike i završile u inozemstvu (Njemačka, Švicarska).

Tesanjem iz drveta oblikuje predmete sakralnog i profanog karaktera. Brojna raspela  načinio je od drveta rašeljke te jednu skulpturu, ptice sove, oblikovao je iz drveta  oraha. Za jedno veće raspelo, kaže Bože, potrebno je najmanje dvadesetak dana rada, a jedno je takvo raspelo našlo svoga kupca čak u Južnoj Koreji.

Svi Božini radovi, koje možete vidjeti na priloženim fotografijama, namijenjeni su i za prodaju, a svi se zainteresirani mogu javiti na kontakt broj: 063/ 463 967.

Ovih se dana Bože predstavio i novim umjetničkim uratkom – muralom u obiteljskoj kući u Dobrićima. Mural ili zidno slikarstvo (od španjolske riječi „muro“ što znači „zid“) označava svaku vrstu slikanja na površini zida ili drugoj velikoj trajnoj  podlozi. Današnji murali slikaju se različitim tehnikama, uljanim ili vodenim  bojama. Sliku na zidu interijera obiteljske kuće u Dobrićima  Bože je naslikao  vodenim bojama i prikazuje nekadašnje stočarstvo u buškoblatskom kraju – pašnjak, ovce i mladu pastiricu, koja je obučena u tradicionalnu žensku buškoblatsku narodnu nošnju.

Još jedan mural, vrijedan spomena, Bože je naslikao prije nekoliko godina na obiteljskoj kući u Dobrićima. Ovaj je mural naslikan uljanim bojama i prikazuje radove u nekadašnjem polju – Buškom Blatu (današnje Buško jezero). Žito, koje se kosilo i pripremalo za vršenje, prevozilo se zaprežnim kolima.

Boži želimo da se njegova ljubav prema slikarstvu i kiparstvu te osjećaj za umjetničku ljepotu i harmoniju i dalje razvija, da nas iznenadi s novim kreativnim
umjetničkim uradcima i da uspije prezentirati svoje radove na umjetničkoj izložbi.

Kaja Beljan/Tomislavcity