Udruga Naša baština upravo je uspješno završila još jedan projekt na području Općine Tomislavgrad, navode na Fb. stranici Udruge.

Naime, na putu od Donjeg prema Gornjem Brišniku organizirana je sanacija triju deponija građevinskog materijala i ostalog otpada. Teren je u potpunosti očišćen i zaravnjen te je posađeno 100 komada trogodišnjih stabala lipe i 50 komada dvogodišnjih divljih kestena. U sljedećem razdoblju lokacije s plitkim tlom pošumit će se sadnicama crnog bora koje će donirati HB Šume, Šumarija Tomislavgrad.

Postavljene su i table koje upozoravaju na zabranu odlaganja otpada na području na kojem bi se kroz nekoliko godina trebala formirati mlada šuma. Osim toga postavljene su i oznake na mjesta predviđena za privremeno odlaganje građevinskog otpada.

Realizaciju projekta vodio je predsjednik Udruge Naša baština, Mićo Šarac, a deponiju je sanirao privatni poduzetnik Josip (Jim) Ćerdić.

Projekt je financiran iz vlastitih sredstava Udruge Naša baština, zatim iz sredstava dodijeljenih od Ministarstva graditeljstva, obnove, prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegbosanske županije.

Sadnja stabala izvršena je uz nadzor šumarskog savjetnika Tadije Ćerdića. Ovom prilikom zahvaljujemo lokalnim stanovnicima na pomoći prilikom realizacije ovog projekta.