Predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić sinoć je nazočio VI. Radnoj sjednici Skupština Udruge gospodarstvenika i poslodavaca Tomislavgrad. Pored predsjednika Vlade Hercegbosanske županije sjednici su nazočili članovi i predsjednik ove Udruge Robert Zorić, predsjednik Skupštine Udruge Tomislav Batarilo, predstavnici općine Tomislavgrad s načelnikom Ivanom Vukadinom i predstavnici Skupštine Hercegbosanske županije. Poslije usvajanja dnevnog reda na sastanku se, uz ostalo, razgovaralo o aktivnostima i ciljevima spomenute udruge. U tom kontekstu bilo je riječi o tome koliko Udruga znači i koristi gospodarstvenicima kroz koju mogu artikulirati svoje potrebe i opservacije.

Naglašeno je kako je u prošloj godini Vlada Hercegbosanske županije pokrenula nekoliko vrlo bitnih zakona koji olakšavaju njihovo poslovanje i socijalnu sliku žitelja županije. Tako je istaknuto kako je Vlada županije pokrenula Odluku o dječjem doplatku, subvenciju kamata za gospodarstvenike i Izmjene i dopune zakona o porezima koje su izvršene na način da pravne osobe koje se bave ugostiteljskom djelatnošću, a registrirani su kao obveznici poreza na dodanu vrijednost prestaju biti obveznici poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića. Izvršeno je i smanjenje godišnjih paušalnih iznosa poreza na imovinu na način da su utvrđene srednje vrijednosti tih iznosa, te je u prošlom razdoblju upućena i inicijativa za oslobađanje poreza pri unosu nekretnina u gospodarsko društvo kroz izradu Zakona o porezima na promet nekretnina, rečeno je na sastanku. Razgovaralo se i o zapošljavanju, a naglašen je i značaj donošenja Uredbe o Turističkoj zajednici Hercegbosanske županije. Bilo je riječi i o prekategorizaciji cesta i graničnih prijelaza.

O sredstvima koja su za gospodarstvo previđena Proračunom županije HBŽ-a govorio je predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić. Temelj rada ove Vlade, od formiranja ovog novog saziva prije 8 mjeseci, bilo je upravo gospodarstvo. Prioritetna pitanja koje je Udruga gospodarstvenika i poslodavaca Tomislavgrad postavila u proteklom razdoblju, dobila su pripadajuće odgovore temeljem aktivnosti koje su se poduzimale, i s kojima se planirano nastavlja u 2018. godini. Granični prijelaz Kamensko, prekategorizacija  na kojoj se intenzivno radi posljednjih mjeseci, kako bi se ovom graničnom prijelazu, u mjeri koliko je zakonski predviđeno, vratio značaj kojega je imao do 2013. godine prije nego je svrstan u treću kategoriju GP-a. Temeljem svih dosad održanih sastanaka, zauzet je jasan stav za otvaranje GP Vaganj i prekategorizaciju GP Kamensko, rekao je predsjednik Vlade Hercegbosanske županije.

Kao što je poznato, 11. prosinca 2017. godine Granični prijelaz Vaganj-Bili Brig službeno je otvoren za promet putnika dok se nastavlja s aktivnostima za Kamensko. Nazočne na sastanku predsjednik Vlade Hercegbosanske županije, Ivan Jozić upoznao je kako je krajem studenoga 2017. godine donesena Odluka o formiranju Radne grupe za pokretanje aktivnosti na izradi Nacrta Ugovora o izmjenama i dopunama Ugovora između Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske o graničnim prijelazima koji bi omogućio graničnom prijelazu Kamensko prekategorizaciju u 2. kategoriju. Osvrnuo se na pitanje Turističke zajednice HBŽ za koju je prošle godine donesena Uredba temeljem koje bi se trebali definirati svi uvjeti za njeno kvalitetno funkcioniranje. Dječji doplatak, kao i subvencije kamata na investicijska ulaganja dio su proračunskih stavki, značajnih i za područje gospodarstva. Iznosom  od oko 350 tisuća konvertibilnih maraka za subvenciju kamata na investicijska ulaganja realiziralo bi se približno 10 milijuna maraka kredita za koje u Vladi HBŽ vjeruju može pozitivno utjecati na povećanje zapošljavanja. U tom pravcu, predsjednik Vlade Ivan Jozić, nazočne je gospodarstvenike podsjetio na pripadajuće programe zapošljavanja, koje će krajem mjeseca veljače provoditi Županijski zavod za zapošljavanje, a koje bi pravovremeno trebali iskoristiti svi oni kojima je cilj unaprjeđenje svojega rada i djelatnosti. U Udruzi gospodarstvenika i poslodavaca Tomislavgrad bilježi se interes za 107 novih radnih mjesta, a koje u razdoblju ove poslovne godine planiraju realizirati kroz različite programe i aktivnosti Udruge, čiji članovi u svojim obrtima, firmama i poduzećima trenutno upošljavaju 104 osobe, priopćeno je iz Vlade HBŽ-a.