Udruga branitelja Domovinskog rata HVO HBŽ, održala je svoju 3. redovitu Izbornu skupštinu, u Livnu, 30. travnja 2022. godine, na kojoj su izabrana sva tijela udruge.

U radu 3. redovite izborna skupštine sudjelovala su 44 izaslanika iz općinskih organizacija Livno, Tomislavgrad, Kupres, Drvar i Glamoč. Skupština je jednoglasno usvojila izvješće o radu i financijsko izvješće za razdoblje 2017. – 2021. godinu i Programsku deklaraciju.

Za predsjednika županijske Udruge izabran je Stipe Mihaljević iz Livna. U vijeće udruge izabrani su: Ivica Padro, Jakov Perković, Stipe Markov i Mladen Konta iz Livna, Ivan Krišto i Stipe Zrno iz Tomislavgrada, Ivica Grgić i Ivo Ivković iz Kupresa, Srećko Divković i Milan Vidović iz Drvara i Filip Damjanović iz Glamoča. U nadzorni odbor izabrani su: Stipan Kutleša iz Tomislavgrada, Ivan Jaman iz Glamoča, Pero Konta iz Livna, Zoran Mamić iz Drvara i Vesna Jurič iz Kupresa. U sud časti izabrani su: Ilija Pavlović iz Kupresa, Dominko Karlović iz Drvara, Miron Barišić iz Tomislavgrada, Franjo Vranješ iz Glamoča i Ivan Ištuk iz Livna.

Izaslanici su jednoglasno usvojili programsku deklaraciju za razdoblje 2022. – 2026. koja upozorava na teško stanje braniteljske populacije zbog njihova siromaštva i teških bolesti, te netransparentne raspodjele sredstava za branitelje.

Zbog toga će udruga predlagati institucijama vlasti mjere za rješavanje problema braniteljske populacije, radi poboljšanja njihova statusa, posebno kod ostvarivanja prava na zdravstvenu i socijalnu zaštitu, povoljnije uvjete umirovljenja, pomoć i skrb za branitelje slabijeg imovnog stanja.

Udruga će se boriti i za rješavanje drugih pitanja kao što su: dodjela stipendija i potpora za studente – djecu branitelja, pomoć pri kupovini udžbenika za djecu branitelja slabijeg imovnog stanja i pružanje savjetodavne pomoći u svezi ostvarivanja prava branitelja na temelju njihova priznatog statusa.

U Livnu, 4. travnja 2022. godine

PREDSJEDNIK
Stipe Mihaljević