Foto: Vlada FBiH

U zgradi  Vlade Hercegbosanske županije u utorak je održan sastanak na temu pokretanja rada i stavljanja u funkciju regionalne sanitarne deponije Korićina.

Na sastanku su sudjelovali ministrica okoliša i turizma Federacije BiH Nasiha Podzer sa svojim suradnicima, predsjednik  Vlade Hercegbosanske županije Ivan Vukadin, predstavnici Ministarstva graditeljstva, prostornog uređenja i zaštite okoliša HBŽ, predstavnik poduzeća Li-Čistoća, načelnici općina Tomislavgrad, Drvar, Bosansko Grahovo i Kupres te predstavnici  grada Livna i općine Glamoč.

Razgovaralo se o trenutnom statusu regionalne sanitarne deponije Korićina,  te su sagledani svi aspekti i moguća rješenja kako bi se komunalni otpad na području naše županije odlagao na uređenu sanitarnu deponiju, na okolišno prihvatljiv način.

Također je dogovoreno da se u narednom periodu poduzmu sve potrebne aktivnosti na sanaciji nelegalnih/divljih deponija.

Stavljanjem u funkciju sanitarne deponije Korićina  postigao bi se veliki napredak u zbrinjavanju krutog otpada na području naše županije, u smislu unaprjeđenja zaštite okoliša i poboljšanju kvalitete života svih stanovnika Hercegbosanske županije, zajednički  je stav svih sudionika ovog sastanka, priopćila je Vlada HBŽ.