Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podsjeća da je Zakonom o računanju vremena (“Službene novine FBiH”, br. 24/97 i 50/03) propisano da ljetno računanje vremena završava posljednje nedjelje u listopadu, tako što se kazaljke na satovima pomiču za 60 minuta unatrag.

Shodno tome, ljetno računanje vremena završava u nedjelju, 31.listopada 2021. godine, pomicanjem kazaljki za jedan sat unatrag, te će se vrijeme u 3 sata biti računati kao 2 sata, priopćeno je iz Federalnog ministarstva rada i socijalne politike.