Peta po redu međunarodna znanstvena konferencija Identiteti – kulture – jezici čija je ovogodišnja tema „QUO VADIS HOMO multidisciplinarni pristupi suvremenom čovjeku“ održana je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru gdje se okupilo preko 20 predavača iz raznih aspekata znanstvenog djelovanja.

Dekan Filozofskog fakulteta SUM-a Ivica Musić je istaknuo kako na Fakultetu djeluje velik broj znanstvenika, posebice mlađih koji imaju potencijala za istraživanje i publiciranje svojih znanstvenih radova, ne samo na regionalnoj nego i na međunarodnoj razini te objasnio kako se konačno zbog toga profilirala konferencija koja petu godinu zaredom održava kontinuitet i daje dobre rezultate.

„Ona je međunarodnog karaktera, a njezini su plodovi objavljeni prilozi u godišnjaku koji prolazi suvremeni recenzentski postupak što je omogućilo da taj godišnjak uđe u određene baze podataka“, rekao je dekan Musić.

Prodekan za znanost Filozofskog fakulteta SUM-a Mate Buntić je objasnio kako je sama tema konferencije izazovna u vremenu tehničkog, znanstvenog i tehnološkog napretka.

Uvodno predavanje je održao Ivica Šola o temi „Levinasova filozofska paradigma ili može li milosrdni Samaritanac nadvladati naslijeđe Apolona, Prometeja i Narcisa“.

„Iz rukava sam izvukao francuskog filozofa Emmanula Levinasa koji je upravo u svom filozofskom opusu ustao protiv dva temelja zapadne kulture, a to je autonomija subjekta i sloboda utemeljena ne na razumu. Levinasova teza je da je heteronomija ispred autonomije jer polazeći od ideje stvorenosti čovjeku prethodi drugi“, rekao je Šola.

Konferenciju organiziraju Filozofski fakultet Sveučilišta u Mostaru i Institut za društvene znanosti Ivo Pilar, Područni centar Osijek, stoji u priopćenju Ureda za odnose s javnošću Filozofskog fakultetariopćeno u Mostaru.