U Livnu je, petu godinu zaredom, održan „Sajam karijera“ kojega je organizirao Zagrebački klub livanjskih studenata (ZKLS).

Cilj sajma je upoznati maturante srednjih škola s mogućnošću i uvjetima studiranja na Sveučilištu u Zagrebu, kao i načinom polaganja državne mature. Potaknuti izrazitim smanjenjem broja upisanih studenata s područja Kantona 10 na Sveučilište u Zagrebu, Zagrebački klub livanjskih studenata je 2014. godine pokrenuo projekt ”Sajam karijera “ koji je već polučio određene rezultate.

„U početku je dolazilo 5-6, 7 ljudi na fakultet u Zagrebu, a prošle godine smo samo iz Livna imali upisanih preko 25 studenata, tako da su stvarno rezultati dosta vidljivi i trenutno nam je ovo stvarno najjači projekt“, ističe Mate Pavić, predsjednik ZKLS-a.

„Dobar put i smjer da djeca jednostavno vide sve ono što nudi Zagrebačko Sveučilište. Što se tiče Vlade i Ministarstva svakako će i u budućnosti imati podršku za ove projekte“, kaže Petar Galić, ministar znanosti, prosvjete, kultura i sporta HBŽ. Predstavilo se 29 fakulteta.

Studenti su dijelili materijale i razmjenjivali iskustva s budućim kolegama. „Znači dali su mi korisne informacije tako da ću, mislim, puno će mi biti lakše nego prije no što sam došao, trebao mi je neko znači više iz prve ruke da kaže nego da to samo gledam preko interneta“, kaže Gabrijel Suša, maturant iz Livna.

„Mi im kažemo kakva je situacija, znači treba kontinuirano raditi kao i na svakom fakultetu i normalno treba ih to zanimat za što se oni dalje žele opredijelit“, rekao je Martin Gelo, student prometnih znanosti u Zagrebu. Ana se koleba između arhitekture i veterine.

„Volim crtati a od Likovne akademije ne mogu imat posla pa onda arhitektura, a veterina jer me to zanima, volim životinje i s tim mogu imat posla u Livnu jer se želim vratit“, kaže maturantica iz Livna.

Dan poslije održana je prezentacija i simulacija državne mature koja je preduvjet za upis studenata iz BiH na neko od sveučilišta u R Hrvatskoj.

federalna.ba