U Livnu je danas održan 9. Sajam karijera Zagrebačkog sveučilišta za maturante Hercegbosanske županije.

Maturanti su nakon Sajma imali probnu državnu maturu.

Više u prilogu PRO TV-a.