Može li automobil stati u jamu? Naravno, samo ga prije ubacivanja treba sasjeći na manje dijelove!

Ekipa SDMD danas je na Midenoj planini istraživala jamu Dizdarušu, koja se nalazi iznad sela Mrkodola i Bukovice, uz put za VE Mesihovina. Izrađen je speleološki nacrt te je prema njemu jama duboka 37 metara i jednostavne je morfološke građe, sa jednom manjom policom na 30-om metru dubine.

Dno jame, ali i dijelovi vertikale su puni dijelova od automobila. Pretpostavka je da je automobil ispilan te ubačen u speleološki objekt, jer je općepoznato da mrak u jami “guta otpad” i on zauvijek nestane. Uz auto otpad, jama na svom dnu ima nekoliko vrsta ručnih granata, te drugih minsko – eksplozivnih sredstava. Da sve ne bi bilo toliko crno, u jami je pronađeno i par špiljskih životinja.

Nakon Dizdaruše, istraživanje se nastavilo na platou Grabovičke visoravni. Istraživala se jama Splitača. Jama koja ima i svoju povijesnu priču, prelijepo je osigana sa velikim bogatstvom stalaktita, stalagmita, saljeva i zavjesa. Dužina špiljskih kanala je oko 60 metara, a dubina 9 metara.

Uz ekipu koja je istraživala, druga ekipa pod vodstvom našeg člana Marina Vidovića prvi put se “spuštala” u jame, te su u jednom danu posjetili tri jame: Dobraljevac, Splitaču i Dizdarušu. Bravo!

Ekipa koje je istraživala bila je u sastavu: Josip Marković, Domagoj Madunić, Ivana Dukić i Ivan Bakula.

Speleološko društvo “Mijatovi dvori”/Tomislavcity