Prije 15-ak dana pronađena je torbica s ključevima. Vlasnik se može javiti u Laboratorij Doma zdravlja u Tomislavgradu.

Tomislavcity