Tijekom jučerašnjeg dana djelatnici JKP Tomislavgrad u ulici Brigade kralja Tomislava postavili su graničnike u obliku polukugla. Moglo se primijetiti da u ovom dijelu ulice pločnik često služi za parkiranje vozila, što je predstavljalo teškoće pješacima a što će od sada biti onemogućeno.

Treba sačekati i vidjeti kako će na ove betonske prepreke reagirati vozači ali i pješaci.

Tomislavcity