Danas, kada društvo sve više tone u beznađe, logoterapija koja je usredotočena na smisao ljudskog postojanja , kao i čovjekovo traganje za smislom sigurno će ljekovito djelovati na sve koji se odluče biti u doticaju s njom.
U sadašnjem vremenu naprednog 21. stoljeća, kada imamo sve blagodati za život, čovjek si često postavlja pitanje – čemu živjeti? Za odgovorima na ta pitanja u prošlom je stoljeću tragao genijalni i neponovljivi sveučilišni profesor, neurolog i psihijatar, dr. sc. Viktor E. Frankl (26. 3. 1905. – 2. 9. 1997.), utemeljitelj logoterapije i egzistencijalne analize.
Logoterapija ljudsku osobu uvažava prije svega kao duhovnu osobu i usredotočena je na otkrivanje smisla koji je jedinstven i specifičan za svaku osobu.

Logoterapijska slika čovjeka govori nam da imamo fizičku i psihičku komponentu, ali da je čovjek prije svega duhovno biće. Upravo ta duhovna dimenzija je specifično ljudska. Ako gledamo svaku od dimenzija, možemo zaključiti da fizička dimenzija dolazi od roditelja preko genetskog koda, za psihu možemo reći da je djelomično genetski uvjetovana, ali da postoje i utjecaji okoline u formiranju naše psihe u koju su smješteni intelekt i emocije. Međutim, duhovna komponenta je jedinstvena, naša, nedjeljiva i ona nam je dana od nekoga iznad nas. Viktor E. Frankl to objašnjava time da je u trenutku začeća netko treći prisutan i daje nam jednu iskru, duhovnu iskru. Budući da duhovno ujedno znači trajno, bezvremenski i geografski neograničeno čovjeku, daje posebnost i neponovljivost, a ujedno nam daje i slobodu. Pritom mislim na slobodu ZA nešto, a ne slobodu OD nečega.
Smisao života svaki čovjek pronalazi u tri područja od kojih su prva dva stvaralačko i doživljajno, ali moguće je da se osoba ni u jednoj od te dvije ne ostvari, međutim nitko nije pošteđen udarca sudbine i stvari koje ne možemo mijenjati i upravo zauzimanje stava prema sudbinskom je vrednota koje nitko nije pošteđen. Ovdje je važno kakvo stajalište osoba zauzima prema promjenjivoj sudbini. Tu je riječ o hrabrosti u patnji i neuspjehu. Znači, logoterapija kao psihoterapijski pravac ukazuje nam da je čovjekov život uvijek smislen bez obzira što u nekom trenutku sami ne vidimo smisao.

Edukacija iz logoterapije i egzistencijalne analize traje osam semestara ili četiri godine, a mjesto održavanja je Duhovni centar „Karmel sveti Ilija” na Buškom jezeru, u organizaciji Centra za logoterapiju i egzistencijalnu analizu Cvijeta Pahljina te uz stručnu suradnju Hrvatskog centra za logoterapiju i egzistencijalnu analizu iz Zagreba. Zainteresirani se mogu prijaviti na mail miro.medjugorac@gmail.com ili info@logoterapija.ba.

Odmak od svakodnevice i načina života novoga doba omogućuje nam pogled s jedne distance i pomaže nam da bolje spoznamo sami sebe te sigurno djeluje ljekovito na sve nas. Duhovni centar i samostan nudi mogućnosti smještaja za sve kojima je smještaj potreban. U samostanu imamo suradnika o. Viktora Grbeša koji je postigao zvanje učitelja, koje je ujedno najveće dostignuće u logoterapiji.

Detaljnije informacije mogu se potražiti na www.logoterapija.ba i FB Logoterapija BiH.
Organizator edukacije je Miro Međugorac.

Blidinje.NET/logoterapija.ba