U Borčane je danas dolutao njemački ovčar. (Fotografija u prilogu).

Vlasnik se može javiti na broj: O63 343 590.