U iduću su nedjelju svete mise u župnoj crkvi po ustaljenom rasporedu, dok se raspored misa u filijalnim crkvama mijenja tako da će sveta misa u Kovačima i Širokovcu biti u 11 sati.

U četvrtak je večernja sveta misa i klanjanje.

Čitačice iz Tomislavgrada imaju svoj susret u subotu u 9 sati.

Ministranti iz Tomislavgrada imaju svoj susret u subotu u 10 sati.

Mali dječji zbor ima probe u subotom u 10 sati, u dvorani ispod Franjevačkog muzeja.

Veliki župni zbor ima probe ponedjeljkom u 19 sati.

Tečaj priprave za brak započinje sutra u 18 sati i traje do petka. Prijave se primaju prvog dana.

Ministranti i čitači u Širokovcu imaju svoj prvi susret u subotu u 9 sati.

Ministranti i čitači u Stipanićima imaju svoj prvi susret u subotu u 10 sati.

Ministranti i čitači u Kovačima imaju svoj prvi susret u subotu u 11 sati.

NAJAVLJUJEMO ŽENIDBU SLJEDEĆIH ZARUČNIKA:

Ivan Gabrić iz Tomislavgrada, sin Tome i Zorke r. Krajina, i Kristina Vlašić iz Sinja, kći Jerke i Tonke r. Vučak.

Franjevački samostan Tomislavgrad