U Gradskoj kavani u Tomislavgradu pronađen je ključ a nalazi se u trgovini Baković, market kod semafora.