U Tomislavgradu je jučer održana akcija potpisivanja inicijative kojom građani, pacijenti i udruženja građana traže primjenu i poštivanje Zakona o pravima, obvezama i odgovornostima pacijenata u BiH.

Inicijative su potpisivali građani, predstavnici NVO-a iz Tomislavgrada koji su također ispunili anketu o najčešćim pojavnim oblicima korupcije u zdravstvu iz perspektive pacijenata.

Spomenute aktivnosti provode se širom BiH u više od 10 gradova u sklopu projekta “Virus za koji ima lijek”, navode u udruzi Novi život.