Danas je u Tomislavgradu održana 20. sjednica Općinskoga vijeća.

Nakon usvajanja zapisnika s devetnaeste sjenice, vijećnici su usvojili i Prijedlog odluke o usvajaju Izvješća o procijenjenoj šteti od posljedica prirodne nepogode na području Općine Tomislavgrad izazvane jakim vjetrom-burom u veljači 2019. godine. Izvješće je podnio Jozo Jakić, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu.

Kako se navodi u Izvješću, na javni poziv za prijavu šteta pristiglo je ukupno 273 zahtjeva. Ukupno procijenjena šteta za Općinu Tomislavgrad iznosi 654. 339, 41 KM. Procijenjena šteta kod fizičkih osoba iznosi 448. 827, 00 KM, kod pravnih osoba 202. 512, 41 KM, dok troškovi Povjerenstva iznose 3. 000  KM (Središnje općinsko Povjerenstvo, pet stručnih Povjerenstava i stalni sudski vještak). U Izvješću je navedeno i to da Povjerenstvo predlaže da se zatraži pomoć od viših razina vlasti, kako bi se u okvirima realnih mogućnosti pomoglo u saniranju barem dijela nastale štete.

Na današnjoj sjednici raspravljalo se i o različitim Prijedlozima i Nacrtima koji obuhvaćaju djelokrug Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i stambeno-komunalne poslove i Službe za geodetske, imovinsko-pravne odnose i katastar nekretnina koje su obrazložili pomoćnik načelnika za graditeljstvo i prostorno uređenje Zdravko Krišto i šefica Odsjeka za geodetske poslove i katastar nekretnina Marija Kovačević.

Usvojen je i Prijedlog rješenja o davanju suglasnosti na utemeljenje privatne predškolske ustanove Dječjeg vrtića u Bukovici, nakon čega se pristupilo raspravi i usvajanju Izvješća za 2018. godinu sljedećih Javnih ustanova: Staračkoga doma, Kulturno-informativnoga centra i Dječjeg vrtića u Tomislavgradu. Izvješća ovih ustanova podnijeli su ravnatelji: Ante Sladoja, Danijela Papić i Ljiljana Dilber.

Ante Sladoja je kazao kako su u Staračkom domu protekle godine ostvareni pozitivni ekonomski pokazatelj koji su, kako tvrdi, rezultat kontinuirane popunjenosti smještajnih kapaciteta i dijelom reorganizacije poslova u svim službama. Upozorio je i na to da će realizacija projekata vezanih za zbrinjavanje osoba s demencijom i osoba kojima je potrebna palijativna njega dobrim dijelom ovisiti o pristupu institucija koje kreiraju zdravstvenu i socijalnu politiku u Hercegbosanskoj županiji.

Danijela Papić je obrazložila pozitivno poslovanje Kulturno-informativnoga centra. Prema njezinim riječima i Izvješću, KIC je protekle godine aplicirao na različite adrese sa 34 projekta. Upravo putem različitih fondova, ministarstava, državnih ureda u prošloj godini prikupljena su značajna sredstva za njihov cjelogodišnji plan i program rada, kao i za nabavu posebne opreme za kino-dvoranu.

Ljiljana Dilber je tijekom podnošenja Izvješća Dječjeg vrtića, između ostaloga  naglasila kako im nedostaje psiholog i pedagog. Da bi se oni osigurali potrebna su dodatna financijska sredstva kojih trenutno nema. Ova ustanova se financira iz vlastitih sredstava (uplate roditelja) i iz proračuna Općine Tomislavgrad.

Izvješće o radu Javnoga poduzeća Radio Tomislavgrad za 2018. godinu podnio je direktor Mate Radoš koji je, između ostaloga, izrazio zadovoljstvo činjenicom da su tijekom 2018. isplaćene sve obveze prema djelatnicima i dobavljačima za tu godinu, a isplaćen je i još jedan dio duga prema djelatnicima iz prethodnih godina. Ovo poduzeće se financira iz proračuna Općine Tomislavgrad, vlastitim prihodima i donacijama.

Radoš je najavio i svečano otvaranje novih prostorija na Trgu dr. Franje Tuđmana (na autobusnome kolodvoru) 20. svibnja u 12:00 sati.

Ovomu dodajmo da je sjednica trajala otprilike šest sati, ukupno je bilo 20 točaka dnevnoga reda, a najviše rasprave, pohvala i kritika izazvala su izvješća Javnih ustanova i poduzeća.

Jelena Perković/Tomislavcity