Foto: Općina Tomislavgrad

Tijekom dana nastavljeno je s uređenjem prometne signalizacije u Tomislavgradu. Pješački prijelazi dobili su novu, crvenu boju. Velika je to novost u našem gradu, a nadamo se da će i vozači mijenati svoje navike i više paziti na kretanje pješaka te se zaustavljati ispred prijelaza.

Foto: Općina Tomislavgrad

U tijeku je asfaltiranje novoga parkinga Doma zdravlja Tomislavgrad pa će i korisnici usluga Doma zdravlja svakako imati lakši prilaz i manje brige oko parkiranja.

Foto: Općina Tomislavgrad