Radost je danas tu
jer moje srce malo
prima te dragi Isuse,
ko svoje najveće blago.

U duvanjskoj spomen-bazilici danas je svečano i dostojanstveno sakrament prve svete pričesti primilo 72-oje prvopričesnika. Među njima je 35 djevojčica i 37 dječaka.

 

Djecu je za ovaj veliki dan, koji su nestrpljivo čekali, pripremala č.s. Anđela Pervan, a  koncelebrirano sveto misno slavlje predslavio je fra Stipe Rotim.

Fra Stipe je na početku mise kazao prvopričesnicima da će oni ovaj dan pamtiti, ali i on budući da mu je to prva seta pričest koju predslavi.

Pod svetom misom pjevao je mali dječji zbor “Sv. Nikola Tavelić”.

Djeca su brojnim pjesmama i recitacijama zahvalila dragome Bogu za ovaj dar i prekrasni dan, te svojim roditeljima, časnim sestrama Anđeli i Ilijani, fra Stipi i ostalim svećenicama, zboru, te Tomislavi Križanac na lijepoj slici koja je postavljena ispred oltara.

Na kraju završnoga obreda fra Stipe je prvopričesnicima kazao:

– Od ovoga dana na misi možete primati sakramente svete pričesti i svete ispovijedi. Kako je to moćno!

Na redovito primanje ovih sakramenata djecu je pozvao i duvanjski župnik fra Slaven Brekalo, uputivši im čestitke na primljenome sakramentu.

Tomislavcity