Svima nam je poznato koliko su često roditelji zbunjeni raznim  stručnjacima koji rade s njihovom djecom ili nisu upoznati o tome tko što radi i za čijim savjetom je potrebno posegnuti.

Zbog nedovoljnih informacija, često su izloženi lutanju kako bi pronašli odgovarajuću terapiju, vježbe, savjet, procjenu i sl.

Jedan od stručnjaka koji radi s djecom koja imaju teškoće  u razvoju je i edukacijski rehabilitator. Edukacijski  rehabilitator ranije je poznat pod nazivom defektolog. Naziv defektolog 1998. godine mijenja naziv u edukacijski rehabilitator. Razlog promjene je što raniji naziv defektolog ukazuje na „deficit” tj. teškoću koju dijete ima, samim tim je stigmatizirajući. Cilj nije stigmatizirati dijete, nego dati mu prostora i stvarati okolinu za njegovo napredovanje i osjećaj pripadnosti. Važno je  istaknuti djetetove jake strane i  mogućnosti.

Kada tražiti pomoć edukacijskog rehabilitatora?

Dječji razvoj može imati odstupanja na različitim područjima razvoja. Pomoć edukacijskog rehabilitatora potražit ćete ukoliko dijete ima odstupanja na području:

– fine motorike,

– grafomotorike,

– pažnje i koncentracije,

– pamćenja i logičkog zaključivanja

Također, nedovoljna spremnost djeteta za školu, teškoće u učenju te socijalna izoliranost znak su da pomoć potražite kod istog stručnjaka.

Uloga edukacijskog rehabilitatora

Edukacijski rehabilitator prepoznaje i uočava potrebe svakog djeteta, teškoće u razvoju koje se mogu pojaviti te faktore rizika u ranom razvoju djeteta. Kroz odabir primjerenih tehnika procjene, edukacijski rehabilitatori provode procjenu, integriraju podatke iz različitih izvora procjene te rade na praćenju ishoda procjene za izradu individualiziranih odgojno-obrazovnih programa. Samostalno i timski kreiraju, primjenjuju i vrednuju plan podrške u ranom razvoju, odgoju i obrazovanju, zapošljavanju i uključivanju osoba s teškoćama u život socijalne zajednice.

Pored rada s djecom, važno područje rada su i roditelji djece s teškoćama u razvoju. Uloga edukacijskog rehabilitatora  je upoznati roditelja s vrstom i stupnjem teškoće kod djeteta, te pružiti podršku u prihvaćanju i razumijevanju djetetove teškoće. Također, edukacijski rehabilitator daje smjernice  kako i na koji način roditelji mogu pomoći djetetu i olakšati mu razvoj u obiteljskom okruženju. Suradnja i zdrava komunikacija  roditelja i stručnjaka je važna karika u razvoju djeteta.

Dragi roditelji, ukoliko primijetite da vaše dijete ima odstupanja na pojedinom razvojnom području potražite pomoć stručne osobe. Ponekad procjena može pokazati da nema razloga za zabrinutost, ali možete dobiti odgovarajuće smjernice i informacije kako i na koji način poticati dječji razvoj.

Anita Krišto, mag.rehab.educ./Tomislavcity