Ljudska  vrsta u 20. stoljeću pokazala je svoje zlokobno lice preko nacizma, fašizma, komunizma, jedne revolucije i dva svjetska rata, dok ovo 21. pokazuje strašno lice globalista, sotonista, ateista i vjerskih fanatika.

Piše: Ante Matić

Treba otvoreno progovoriti i pisati o tragediji naše civilizacije rabljena i ovoga našega vremena. Prije stotinu ili više godina bilo je nezamislivo da neki obični musliman uđe u kršćansku crkvu i obratno. Bilo je nezamislivo da musliman uđe u katoličku crkvu i zakolje svećenika za oltarom, dok je slavio svetu misu. To se dogodilo nedavno u Francuskoj. Bilo je nezamislivo da u nekoj crkvi u Aziji neki musliman ubije u crkvi 90 vjernika. To se dogodilo ovih dana u Šri Lanki. Bilo je nezamislivo da neki kršćanin pobije ljude u džamiji ili ispred džamije, a to se nedavno dogodilo na Novom Zelandu. Bilo je nezamislivo prije dva, tri ili pet vjekova da neki musliman na Uskrs napadne hrvatske vjernike u njemačkoj crkvi. To se dogodilo na gluhu subotu u njemačkom gradu Münchenu, pa o tome njemačka policija bezočno laže, pa kažu, da su napadnuti pravoslavci, da je to učinila poremećena osoba. Tako izmišljaju i vrijeđaju hrvatske ljude koji su taj dan moli li se Bogu u toj njemačkoj crkvi. Znakovita je izjava jednog našega čovjeka, gastarbajtera, očevica, koji kaže:

„Nakon izjave njemačke policije, ja se pitam komu vjerovati,  vlastitim očima ili njihovim lažima. O kakvoj poremećenoj osobi oni govore?“

Davno je mudri starac Bariša rekao: Otkad sam sebe uvatio u laži, nikom živu ne virujem. Niko se od laži nije udavio!

Njemačka policija prikriva istinu, a zašto i za koga, vrag će ga znati, pa pišu u izvješću:  kako je neki poremećeni tip nešto trabunjao, izvikivao Alahu ekbar, gađao vjernike kamenjem i maltretirao pravoslavne vjernike… a radi se o katolicima.

Evo kako to opisuje Marijana Dokoza, naša poznata novinarka i urednica časopisa Feniks magazin, koji izlazi na njemačkom i hrvatskom u Njemačkoj. Opisujući minhenski horor večer bdijenja uoči Uskrsa, pak Marina između ostaloga, napisa u svom komentaru i ovo:

Djeca su počela plakati a neki su legli na pod crkve. U tim trenutcima panike, hrana koja je donesena za posvećenje je razbacana i bio je to zastrašujući prizor…ljudi su bježali iz crkve, padali jedni preko drugih u silnom strahu od moguće eksplozije bombe…

U nekoliko europskih zemalja posijali su sjeme svoga zla i velika je zabluda europskih ljudi da će se oni prilagoditi, socijalizirati, preodgojiti, oplemenit živeći među kršćanima. Malo morgen. Ne dolaze oni na stari kontinent da rade, da se prilagode načinu života europskih kršćana, nego dolaze da europske kršćane i ateiste islamiziraju. Tko to ne shvaća i misli da ja bulaznim i pričam glupost, on je bio slijepac kod očiju i gluh kod ušiju. Oni ubijaju kršćane u bogomoljama, u muzejima, u  kazalištima, u trgovinama, u parkovima, na trgovima, na ulicama…

Bdjenje hrvatskih  katolika u njemačkoj crkvi prekinuo je muslimanski terorist iz Afrike, koji je izvikivao istu zlokobnu parolu koju su izvikivali oni koji su ubijali kršćane u crkvama diljem starog kontinenta, pa su sada prešli u Aziju. Doći na red i Amerika i Afrika. Ide taj pakleni plan u ovo doba u kojem se nenormalne stvari postale normalne, a normalne nenormalne.

Na početku dvadesetoga vijeka, poljski Židov i njemački filozof, Friedrich Nietzsche, napisao je 1900. godine, u Volji za moć, da će dvadeseti vijek biti stoljeće ratova idologija i nacija, a dvadest prvo vjera. Ta se njegova zlokobna proročanstva nažalost ispuniše, a neka se obistinjuju u naše dane.

U dvadesetom stoljeću ljudska vrsta pokazala je svoje zlokobno lice preko tri užasa nacizma, fašizma i komunizma. Ako se tome dodaju dva svjetska krvoprolića, u kojima je stradalo više od stotinu milijuna ljudi raznih vjera, nacija i ideologija. Ovo dvadeset i prvo stoljeće počelo je obračunom i terorom vjerskih fanatika, pa muslimani ubijaju kršćane u crkvama, kršćani ubijaju muslimane u džamijama, induisti i budisti ubijaju kršćane i muslimane u bogomoljama…

Sve se to događa u naše doba, zašto? Ponovit ću, zato što je stvarno postalo nestvarno, nestvarno stvarno, normalno nenormalno, a nenormalno normalno, a sve skupa je moralno ili nemoralno, pak nema veza gdje se što događalo od tih zala, krši se čovjekov prirodni moralni zakon, krši se deset Božjih zapovjedi, koje Bog davno preko Mojsija dao čovjeku kao sveti zakon po kojem bi ljudi trebali živjeti u miru, sreći i blagostanju na – Zemlji.

Podivljale muslimanske Alahove “svete ratnike“ mogu smiriti, ukrotiti i zaustaviti u sijanju terora diljem planeta po kršćanskim bogomoljama, muzejima, školama, ulicama i trgovima… Kažem i ne lažem, mogu ih zaustaviti samo efendije, muftije, hodže i imami. U Kuranu ima poticajnih ajeta i sura za sve ovo što se događa na planetu. A bilo je i nekih čudnih homilija po džamijama…