Predrag Smoljan, predsjednik Općinskog vijeća Čitluk, i Marin Radišić, načelnik općine Čitluk, upoznali su vijećnice i vijećnike s inicijativom Fondacije “Olimpijada srca – Sveti Jakov” iz Italije za izgradnju zgrade ambulante i hitne pomoći na području Međugorja.

Sličan model kao u Potpolju

Smoljan je istaknuo raniju uključenost Fondacije koja ima sjedište u Međugorju u brojne humanitarne aktivnosti na području župe Međugorje, dok je načelnik Radišić kazao kako inicijativa postoji dulje vrijeme te da je prijedloge na idejni projekt dao i Dom zdravlja Čitluk.

Inače, zgrada ambulante i hitne pomoći gradila bi se po sličnom modelu kao i objekt edukacijsko-rehabilitacijskog centra u Potpolju te bi bila u vlasništvu Općine Čitluk, koja bi ga na korištenje dala Domu zdravlja Čitluk. Zaključak kojim Općinsko vijeće Čitluk ovlašćuje Marina Radišića, načelnika općine Čitluk, da poduzme mjere i radnje vezane za potpisivanje ugovora s Fondacijom, a u vezi s pismom namjere ove Fondacije oko izgradnje zgrade ambulante i hitne pomoći na području Međugorja, usvojen je jednoglasno. Inače, Općinsko vijeće Čitluk na posljednjoj je sjednici usvojilo prijedlog odluke o pristupanju izradi prostornog plana općine Čitluk za razdoblje 2023. – 2033., prijedlog odluke o usvajanju ostvarenja proračuna općine Čitluk u 2021., prijedloge odluka i rješenja vezanih za ustanovu Edukacijsko-rehabilitacijski centra “Sveti Josip Radnik” i niz ostalih akata. Pavo Zovko, pomoćnik načelnika iz Službe za financije općine Čitluk, prezentirao je ostvarenje proračuna općine Čitluk u 2021. te istaknuo kako su rebalansom plana proračuna za 2021. prihodi, primici i zaduženja planirani u iznosu od 10,825.000 KM, a u konačnici su ostvareni 95,74%, što je 10,364.176,97 KM. Rebalansom plana proračuna za 2021. tekući i kapitalni rashodi planirani su u iznosu od 10,825.000 KM.

U tom iznosu 1,400.000 KM je na razgraničenju zbog kredita za izgradnju zgrade KIC-a, dok je tekuća pričuva 10.000 KM, a ostvarenje je iznosilo 94,71% ili 8,926.584,01 KM. Prijedlog odluke o usvajanju ostvarenja proračuna u 2021. usvojen je jednoglasno, kao i prijedlog odluke o pristupanju izradi prostornog plana općine Čitluk 2023. – 2033. Vesna Vasilj, pomoćnica načelnika iz općinske Službe za graditeljstvo, prostorno uređenje i zaštitu, kazala je kako će planom biti utvrđeni dugoročni opći i posebni ciljevi i mjere prostornog razvoja sukladno gospodarskim, društvenim i povijesnim razvojem od značaja za općinu Čitluk. Plan se donosi za razdoblje od 10 godina od dana usvajanja prostorno-planskog dokumenta i da je rok za donošenje plana do 7. studenoga 2023., kada prestaje važenje ranije usvojenog prostornog plana.

Jednoglasna suglasnost

Jednoglasno je dana i suglasnost na Statut Ustanove Edukacijsko-rehabilitacijski centar “Sveti Josip Radnik” Čitluk koji je ranije dobio suglasnost Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi HNŽ-a, naveli su, između ostaloga, iz Općine Čitluk.

Večernji.ba