Na internet stranici Federalnoga Ministarstva poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva objavljeni su rezultati isplaćenih poticaja u poljoprivredi za sve vrste proizvodnji isplaćene po nositeljima OPG-a.

Obratio sam se pismeno navedenom ministarstvu s molbom da mi dostave ukupan iznos isplaćenih novčanih sredstava poticaja za Općinu Tomislavgrad, da bih nakon toga napravio određene analize proizvodnje koje su prikazane u tabeli – navodi Željko Jurić, općinski stručni suradnika za poljoprivredu.

Tabelarni prikaz pojedinih vrsta poljoprivrednih proizvodnji prikazan u naturalnim i financijskim pokazateljima ostvaren novčanim sredstvima poticaja od Federalnog ministarstva poljoprivrede  vodoprivrede i šumarstva za Općinu Tomislavgrad u periodu od 2015. do 2017. godine.

 

 

Vrsta proizvodnje

 

        Godina proizvodnje 2015

 

           Godina proizvodnje 2016

 

               Godina proizvodnje 2017

Jedinica mjere

KM/jed

Ukupno KM

Jedinica mjere

KM/jed

Ukupno KM

Jedinica mjere

KM/jed

Ukupno KM

Proizvodnja kravljeg mlijeka

 

9.650.760 l

 

0,30

 

2.895.228,60

 

  9.945.956 l

 

0,28

 

2.784.867,60

 

11.110.641 l

 

0,28

 

3.110.979,64

Tov junadi

521 kom

450

    234.450,00

1186 kom

450

533.700,00

818

450

368.100,00

Uzgoj rasplodnih junica

 

964 kom

 

450

 

433.800,00

 

851 kom.

 

450

 

382.787,90

 

1.095 kom

 

450

 

492.612,00

Uzgoj goveda krava-tele

 

1461 kom

 

450

 

657.450,00

 

1533 kom.

 

450

 

689.700,00

 

1.614 kom

 

450

 

726.300,00

Muzna grla u sustavu otkupa

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

3.090

 

100

 

309.000,00

Uzgoj rasplodne stoke -ovce

 

4686 kom

 

35

 

164.010,00

 

5.223 kom

 

35

 

182.792,60

 

6.122

 

35

 

214.270,82

Uzgoj rasplodne stoke -koze

 

241

 

35

 

8.435,00

 

518 kom

 

35

 

18.130,00

 

739

 

35

 

25.865,00

Uzgoj rasplodnih krmača

 

5 kom

 

150

 

750,00

 

5 kom.

 

150

 

750,00

 

 

 

Tov svinja

5382 kom

60

322.920,00

4995 kom

60

299.700,00

4.526

60

264.319,70

Proizvodnja kozijeg mlijeka

 

66663 l.

 

0,30

 

19.998,90

 

15085 l.

 

0,30

 

4.525,66

 

95.666 l

 

0,30

 

28.699,70

Proizvodnja ovčijeg mlijeka

 

 

 

 

 

 

 

 

5.221 l

 

0,30

 

1.566,30

Uzgoj buše i dom.brd. konja

 

 

 

 

 

 

 

8

 

150

 

1.200,00

Uzgoj pčelinjih zajednica

 

 

 

 

 

 

 

460

 

15

 

6.900,00

Uzgoj psa tornjaka

 

 

 

 

 

 

 

10

 

40

 

400,00

UKUPNO animalna proizvodnj.

 

4.737.042,5

 

4.896.203,80

 

5.537.453,46

Proizvodnja krušnih žitarica

 

892,7 ha

 

500

 

446.355,00

 

787 ha

 

550

 

453.041,26

 

823

 

550

 

452.456,06

Proizvodnja stoč. Ječma i tritikale

 

20,51 ha

 

350

 

7.178,50

 

79 ha

 

350

 

27.750,28

 

342

 

350

 

119.586,32

Proizvodnja silažnog kukuruza

 

489 ha

 

300

 

146.706,00

 

589 ha

 

300

 

176.754,00

 

463

 

300

 

138.999,00

Proizvodnja heljde

 

13 ha

 

400

 

5.216,00

 

6,5 ha

 

400

 

2.600,00

 

 

 

Proizvodnja povrća

 

1,22

 

2.000

 

2.440,00

 

1,1 ha

 

2.000

 

2.200,00

 

0,5 ha

 

2.000

 

1.000,00

Proiizvodnj. Ljek. bilja

 

 

 

 

1,3

 

600

 

780,00

 

 

 

UKUPNO biljna proizvodnj.

 

607.895,50

 

663.125,54

 

712.050,92

UKUPNO anim+biljn. proizvod

 

5.344.938,0

 

5.559.329,30

 

6.249.504,38

Neisplaćeni zahtjevi iz ranijih godin

 

 

 

326.277,06

 

 

 

962.601,00

 

 

 

1.671.077,00

 

UKUPNO                                                      5.671.215,56

 

UKUPNO                         6.521.930,30

 

UKUPNO                                            7.920.581,38

                       

 

 

Analizom pojedinih vrsta proizvodnji kroz navedeni period vidljivo je da se iznos isplaćenih novčanih sredstava iz godine u godinu povećavao, odnosno naturalni pokazatelji pojedinih vrsta proizvodnji su bolji u odnosu na protekli period. Posebno se to odnosi na proizvodnju kravljeg mlijeka, gdje je otpremljena količina povećana gotovo za 1.500.000 litara u odnosu na 2015. godinu. Mišljenja sam da je to povećanje plod poboljšanja uvjeta držanja i poboljšanja ishrane krava a ne povećanje broja muznih grla. Napominjem da tu nije prikazana sva predana i otkupljena količina kravljeg mlijeka jer svi proizvođači koji drže 1 i 2 krave ne mogu doći do sredstava poticaja za kravlje mlijeko i za muzna grla. Naime prema važećem pravilniku FMPViŠ  da bi ostvarili poticaje za kravlje mlijeko moraš kvartalno proizvesti minimalno 1500 lit. mlijeka. Da bi ostvarili poticaje za muzna grla moraš imati minimalno 3 krave. Tu su ugroženi i svi proizvođači koji imaju 3 čak i 4 krave jer kako proizvesti tu količinu mlijeka po kvartalu ako znamo da period suhostaja krava traje 60 dana, zatim period poslije telenja i na kraju smanjena proizvodnja mlijeka pri samom kraju laktacije.

 Smatram da je ova kvota nepotrebna jer se tu radi o malim proizvođačima koji od tog mlijeka preživljavaju i svaka im je konvertibilna marka važna. Te pojedine „male“ proizvođače jedino mlijeko koje proizvede dijeli od socijalnih slučajeva. Ovo je samo jedan primjer uništavanja sela i malog proizvođača. Naime u Općini Tomislavgrad broj OPG-a s 1 i 2 krave je 62 koji drže 110 grla stoke.

Županijsko Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva nastoji prema riječima Ministra poticati ona OPG-a koja ne ostvaruju iz ovih ili sličnih razloga poticaje od Federacije pa se nadam da će baš i njih uključiti i pomoći im iz sredstava poticaja za 2018. god.

Pošto Općina Tomislavgrad od federalnih poticaja ostvari više od 50% novčanih sredstava u odnosu na cijelu HB županiju i upisano je u RPGiRK preko 1000 obiteljskih gospodarstava, postavlja se pitanje zašto Ministarstvo poljoprivrede vodoprivrede i šumarstva ne otvori ured ministarstva poljoprivrede u Tomislavgradu koji bi primao zahtjeve i dokumentaciju, protokolirao ih i dostavio Ministarstvu u Livno radi daljne obrade. Nadam se da će se o ovome razgovarati i iznaći pravo rješenje, kako proizvođači ne bi za svaki dokument trčali u Livno ili slali putem pošte.

Nadalje, postavlja se pitanje svih pitanja – izgradnja jedne mljekare u Tomislavgradu. Dnevno iz Tomislavgrada se otpremi više od 30.000 litara mlijeka u 3 županije i 6 mljekara koje su našle svoj interes. To bi povećalo jednu zdravu konkurenciju u mljekarskoj industriji, a proizvođačima dalo jednu sigurnost u njihovoj proizvodnji kako kroz sigurnost otkupa tako vjerojatno i uvećanu cijenu mlijeka. Ovako vrlo često se dešava da pojedini proizvođači mlijeka vrlo često zbog razno-raznih razloga mijenjaju otkupljivača mlijeka a osnovni razlog je cijena mlijeka koja je trenutno vrlo mala. Osobno mislim da proizvodnju mlijeka u FBiH još uvijek na nekakvom nivou održava visina iznosa Federalnih poticaja po litri koja je zadovoljavajuća. Poljoprivredni proizvođači a posebno proizvođači kravljeg mlijeka moraju osnovati jednu kvalitetnu udrugu poljoprivrednih proizvođača mlijeka koja bi ih kvalitetno u bilo kakvim pregovorima sa otkupljivačima zastupala, a ovako su prepušteni na milost i nemilost prerađivačima, navodi u dopisu stručni suradnik za poljoprivredu dipl.ing.agr Željko Jurić.