Foto: Ante Šarić/Tomislavcity

“Dugu svoju u oblak stavljam, da zalogom bude Savezu između mene i zemlje.” (Postanak 9, 13)

Tijekom dana vrijeme je bilo promjenljivo, smjenjivali su se oblaci, kiša i sunce. U predvečerje ovoga pretposljednjega dana u kolovoz u duvanjskome kraju mogla se vidjeti i duga. Ma kako vidljiva bila, dugi se uvijek obradujemo jer nas kao simbol podsjeti na Savez između Boga i čovjeka.

U Bibliji se duga naziva i “Svod saveza” ili “Svod Božji”.

Koje je značenje duge u Bibliji?

Savez na koji se Bog poziva je da nikada više neće poplaviti cijelu zemlju kao što je to učinio. Prva se duga pojavljuje nakon potopa. Bog je rekao Noi da, svaki put kad bude vidio dugu, može znati da je On uspostavio savez sa svim živim bićima na zemlji (redak 17).

Fotografije je snimio i poslao Ante Šarić.

Tomislavcity