Sveti Nikola danas je stigao na brojne adrese, a nije zaboravio ni dječicu u bukovičkom vrtiću. Do njegova dolaska nestrpljive glavice su često virile na prozor, a prije toga puno toga naučile o današnjemu svecu. Za ovu prigodu djeca su se likovno izražavala, a osobito pjevala, jer “to najviše vole”, kaže nam s. Kristina.

Sv. Nikolu su vrlo znatiželjno pitala gdje je do sada bio i je li obišao svu djecu. Dječake je zanimalo hoće li im iduće godine donijeti traktore i bagere, a nakon motivacijskoga razgovara kazali su da bi traktorima uzorala Duvanjsko polje.

Ovomu susretu pridružilo se i četvero prvašića iz Gornje Bukovice sa svojom učiteljicom Dragicom Anić. Naravno, za svu djecu Nikola je imao darove i ovdje nikada ne dolazi u pratnji Krampusa.

Napominjemo da vrtić u Bukovici trenutno pohađa 31 dijete, a na čekanju za vrtić je 20-ero djece. Spomenuta ustanova djeluje unutar Doma Božanskoga Milosrđa Družbe školskih sestara franjevki Krista Kralja Provincije Svete Obitelji u Hercegovini.

Z.S./Tomislavcity

Foto: Dječji vrtić Bukovica