Oni su ponos naše gimnazije – njih 18
Leona Križanac – učenica generacije, Ana Jolić, Antonela Perić, Bože Perić, Ante Spajić, Ivan Višić, Mihaela Vukadin, Husref Nuhić, Blaženka Pokrajčić, Lamija Zahirović, Ružica Bradarić, Marijana Radoš, Lorena Sabljić, Martina Šteko, Matea Bagarić, Ana-Marija Dukić, Ivan Musić i Antea Šumanović.
“Većinu galebova ne zanima let, već jelo”, napisao je Richard Bach.
No vi niste među njima. Vi pripadate jatu onih koji svakoga dana traže savršenstvo u svakom pokretu svojih krila. Ni teško gradivo, ni svi školski predmeti, kojih nije malo, nisu vas spriječili da ostvarite odličan uspjeh u sva četiri razreda. Mi smo imali sreću podučavati vas, usmjeravati i svjedočiti tome kako postajte predivni mladi ljudi.
Tako nastavite i dalje. Ne krešite svom Jonathanu krila. Jedino s raširenim krilima Jonathan u vama može pronaći smisao i osjećati se slobodnim.
Draga naša Leona, Ana, Antonela, Bože, Ante, Ivane, Mihaela, Husrefe, Blaženka, Lamija, Ružica, Marijana, Lorena, Martina, Matea Ana-Marija, Ivane i Antea letite i dalje.