U posljednjih nekoliko mjeseci u institucijama BiH bez ikakvog razloga zaposlene su stotine novih ljudi i potrebno je izmijeniti Zakon o državnoj službi u institucijama BiH, kako bi se smanjio utjecaj politike i političara na zapošljavanje državnih službenika, objavile su Nezavisne novine. Inače, izrada novog zakona o državnoj službi u institucijama BiH obveza je i iz Reformske agende koja nikad nije provedena, a i Denis Zvizdić, predsjedatelj Vijeća ministara BiH, nedavno je rekao kako je u više navrata na razini Vijeća ministara BiH bilo pokušaja da se promijeni taj zakon, ali da nijedan od tih pokušaja nije uspio.

”Svaka vlast ima u planu taj zakon. Posljednji put kada je o tome bilo riječi u institucijama, političari koji na kraju odlučuju o tome željeli su, recimo, pomoćnike ministara vezati za mandat i dovoditi i odvoditi kako tko dolazi na čelo ministarstva. Njihova želja je da još više utječu na zapošljavanje, a ne da polako izlaze iz toga i prepuste zapošljavanje državnih službenika ljudima od integriteta i ekspertima”, ispričao je Nezavisnim noviname neimenovani izvor blizak Vijeću ministara BiH.

Neven Akšamija, direktor Agencije za državnu službu, smatra da u ovom trenutku nije vrijeme za novi zakon, ali da su svakako potrebne njegove izmjene. Navodeći primjer engleskog modela, Akšamija kaže da se politika tamo uopće ne pita jer postoje nezavisna tijela koja imenuju državne službenike, a politika i institucija u kojoj se netko zapošljava eventualno daju samo suglasnost na nečije zapošljavanje.

”Treba otvoriti priču i razgovarati o novom zakonu o državnoj službi u institucijama BiH, ali i dogovarati s europskim institucijama u mjeri u kojoj je to potrebno. Pritisci iz Europe u ovom trenutku nisu veliki jer EU ima razumijevanja za nas”, kaže za Nezavisne Akšamija, dodajući da što prije treba uspostaviti registar o državnim službenicima.

Kada je u pitanju BiH, situacija je trenutno takva da isključivo političari odlučuju o tome tko će dobiti posao u javnoj upravi i to na način da praktično oni, točnije voditelj institucije kojoj ”treba” novi radnik, bira članove povjerenstva koja na kraju daje konačnu riječ, odnosno rangira kandidate koji ispunjavaju uvjete.

”Oni su zakone naštimali sebi i sve se vrti ukrug. Možemo mi imati najbolji mogući zakon, ali on se ne poštuje i političari ne snose nikakvu odgovornost, a u tome je ključ problema”, rekao je analitičar Vehid Šehić, naglašavajući da na natječajima za državnu službu možete biti najbolji kandidat, ali kad dođete pred povjerenstvo, ona kaže ”loše komunicira” i proguraju onoga koga treba.

Naglašava kako je teško očekivati, i ukoliko se krene u izradu novog zakona o državnoj službi u institucijama BiH, i da on bude u korist građana s obzirom na to da političari sigurno neće da prepuste iz ruku polugu moći koju imaju, a u ovom slučaju radi se o zapošljavanju.

”Pogledajte što se radi. Ovi što odlaze, a što su prije nego su postali vlast kritizirali pretjerano i stranačko zapošljavanje, rade isto to. Vezanje mandata pomoćnika ministra za ministrov mandat nije ništa drugo nego želja da što više ljudi povuku sa sobom kada dolaze na funkciju”, rekao je Šehić.

Nezavisne novine