Šumarija Tomislavgrad vršit će jesensko pošumljavanje i popunjavanje na lokacijama iznad naselja: Lipa, Baljci i Stipanići. Zainteresirano stanovništvo koje bi vršilo navedene poslove može se prijaviti u zgradi Šumarije Tomislavgrad u vremenu od 8- 14 sati.

Prijaviti se mogu samo punoljetne osobe sa stalnim mjestom boravka u općini Tomislavgrad.

Prilikom prijave sa sobom obvezno ponijeti:

    1. osobnu iskaznicu
    2. uvjerenje o prebivalištu-CIPS
    3. broj tekućeg računa i naziv banke u kojoj je račun otvoren.

Prijave se primaju do petka 05.10.2018 godine.

Početak radova pošumljavanja planira se u utorak, 09.10.2018. godine ukoliko budu povoljni vremenski uvjeti, priopćeno je na mrežnoj stranici tomislavgradske Šumarije. 

Foto: Hercegbosanske šume