Šumarija Tomislavgrad poziva zainteresirane, radno sposobne stanovnike općine Tomislavgrad da se prijave za proljetno pošumljavanje.

Prijave će se vršiti u zgradi Šumarije Tomislavgrad u uredu ˝Blagajna˝ na prvom katu od 4.4.2022. godine u vremenu od 8 do 13 sati. Prijaviti se mogu samo punoljetne osobe.

Lokaliteti pošumljavanja su Orlovka i Trolokve, u gospodarskoj jedinici Ljubuša, odjeli: 32, 78, 79, 80 i 81.

Predviđena je sadnja munike (Pinus heldreichii), običnog bora (Pinus silvestris) i crnog bora (Pinus nigra).

Neto cijena po jednoj sadnici u riper iznosi 0,42 KM.

Prilikom prijave potrebno je priložiti:

  1. Kopiju osobne iskaznice
  2. Uvjerenje o prebivalištu – CIPS
  3. Broj tekućeg računa i naziv banke u kojoj je račun otvoren.

Na pošumljavanje je potrebno ponijeti kramp, radnu obuću i odjeću, te zaštitne rukavice.

Šumarija Tomislavgrad neće organizirati prijevoz radnika do lokaliteta.

Skup je u 8.00 sati kod Perića mosta, u blizini sela Oplećani.

Početak radova na pošumljavanju planiran je za 19.04.2022.godine, ukoliko vremenski uvjeti budu povoljni za radove.

 

Šumarija Tomislavgrad