Šumarija Tomislavgrad poziva zainteresirane stanovnike Općine da se prijave za rad na pošumljavanju i to na lokalitetu Svinjača-Kukavička draga, gospodarska jedinica Vran planina, odjel 27.

Prijave su ograničene, (50 osoba).

Predviđena je sadnja sadnica obične jele (Abies alba).

Prijave će se vršiti u zgradi Šumarije, na prvom katu, u uredu 11 blagajna, od 13.10.2021. god. do 15.10.2021.god. u vremenu od 8 do 13 sati. Prijaviti se mogu samo punoljetne osobe.

Prilikom prijave potrebno je priložiti:

Kopiju osobne iskaznice
Uvjerenje o prebivalištu – CIPS
Broj tekućeg računa i naziv banke u kojoj je račun otvoren-

Na pošumljavanje je potrebno ponijeti kramp, zaštitnu odjeću, obuću te zaštitne rukavice.

Šumarija Tomislavgrad neće organizirati prijevoz radnika do lokaliteta.

Skup je u 8 sati kod groblja u Lipi. Početak radova na pošumljavanju planiran je za 18.10.2021. ako vremenski uvjeti budu povoljni za radove.

 

Download (PDF, Unknown)