Našem portalu obratio se Grgo Šarić, student završne godine diplomskog istraživačkog studija geografije na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu. Za potrebe izrade diplomskog rada na temu “Razvojni potencijali općine Tomislavgrad u uvjetima marginalnosti“, provodi istraživanje u kojem i ti, poštovani čitatelju, možeš sudjelovati. Cilj istraživanja je analiza stanja društveno-ekonomskih čimbenika i kvalitete života u općini Tomislavgrad.

Potrebno je ispuniti anketni upitnik, za što bi trebalo odvojiti oko 6 minuta. Anketa je potpuno anonimna! Rezultati će biti statistički obrađeni i koristit će se isključivo za potrebe diplomskog rada!

Molim Vas da upitnik ispunjavaju samo osobe s područja općine Tomislavgrad. Popunjavanjem anketnog upitnika dajete Vaš pristanak da se podatci koriste isključivo u navedene istraživačke svrhe.

Unaprijed hvala na sudjelovanju i izdvojenom vremenu, piše Grgo Šarić.

Grgo Šarić, Master’s student
Department of Geography, Faculty of Science, University of Zagreb,
Marulicev trg 19/II, 10 000 Zagreb, Croatia https://www.researchgate.net/profile/Grgo_Saric

Anketu možete otvoriti i popuniti na sljedećem linku:

https://forms.gle/weSi1dA65JzCph2L9