Rodi majko još jednu ko mene…

Baka Slava Đikić 8. ožujka je u Staračkome domu u Tomislavgradu proslavila svoj 100. rođendan.

Lijepe želje i da živi ” bez velike bole” i do Božje volje poželjele su joj njezine sustanarke, one koje je danas najbolje poznaju. Neke od njih bi za ovu prigodu i zaplesale, ali kažu: “Ne mogu od ruga”.

Slava je rođena u Vinici, udala se u Rošnjaču gdje je radila kao spremačica u školi. Skrbila je o mužu invalidu i njegovome ocu. Nije imala potomstava. Na rođendansku proslavu stigli su joj nećaci kazavši da je Slava uvijek bila vridna žena, a riječi hvale za nju imaju i djelatnici Staračkoga doma.

Više u prilogu PRO TV-a.

 Tomislavcity

PRO TV